Gymnázium Jaroslava Vrchlického Klatovy : INTERNATIONAL YOUTH THEATRE CHALLENGE, PRAGUE 2014

Výborné výsledky
Přední místa v celostátních hodnoceních středních škol, výborné výsledky studentů u státní maturity
Progresivní škola
Intenzivní zavádění tabletů a moderních technologií do výuky, výuka informatiky a volitelně i programování
Výuka cizích jazyků
Pestrost nabídky, mezinárodní jazykové zkoušky, zahraniční exkurze
Univerzálnost
Příprava na všechny typy vysokých škol, profilace studentů pomocí široké palety volitelných předmětů
Všestrannost
Bohaté kulturní a sportovní aktivity studentů, aktivní školní klub
Sport a tělesná výchova
Třída pro aktivní sportovce, kvalitní vnitřní a vnější sportoviště
Přijímací řízení - odběr novinek Proč jít studovat na gymnázium

Instagram

Gympl vážně i nevážně…
Klatovy Šumava

International Youth Theatre Challenge, Prague 2014

6.6. 2014 se studenti ze SpB - jmenovitě Andrea Mrázková, Petra Martinová, Marie Matějková, Lukáš Moudrý, Pavel Šulda, Jakub Vašta, Jáchym Janský a Karel Nguyen Trong zúčastnili mezinárodní přehlídky divadelních souborů CLASS IN ACTION v divadle Na Prádle v Praze.

Studenti soutěžili s anglickou divadelní hrou, kterou sami vymysleli a nacvičili. Přestože to byla jejich první zkušenost na pódiu, vyhráli diváckou cenu v kategorii Nejlepší divadelní hra.