Gymnázium Jaroslava Vrchlického Klatovy : V SOČ 2014 BYLI STUDENTI NAŠÍ ŠKOLY VELMI ÚSPĚŠNÍ

Výborné výsledky
Přední místa v celostátních hodnoceních středních škol, výborné výsledky studentů u státní maturity
Progresivní škola
Intenzivní zavádění tabletů a moderních technologií do výuky, výuka informatiky a volitelně i programování
Výuka cizích jazyků
Pestrost nabídky, mezinárodní jazykové zkoušky, zahraniční exkurze
Univerzálnost
Příprava na všechny typy vysokých škol, profilace studentů pomocí široké palety volitelných předmětů
Všestrannost
Bohaté kulturní a sportovní aktivity studentů, aktivní školní klub
Sport a tělesná výchova
Třída pro aktivní sportovce, kvalitní vnitřní a vnější sportoviště
120 let Gymnázia Klatovy Proč jít studovat na gymnázium

Instagram

Gympl vážně i nevážně…
Klatovy Šumava

V SOČ 2014 byli studenti naší školy velmi úspěšní

Dne 12. 3. 2014 proběhlo okresní kolo SOČ na naší škole.

Samostatné práce předložili studenti z Gymnázia Jaroslava Vrchlického a OA a VOŠ v Klatovech.

Soutěžilo 16 prací z různých oborů, do krajského kola jich postoupilo 10.

K nejúspěšnějším studentům patřili:

Lukáš Bešta : Významné lokality Klatovska; zaměření na čeleď modráskovitých (Gy)

Jana Mazánková: Moje praktické zkušenosti s kontinuálním měřením koncentrace glukózy, monitorování změn koncentrace glukózy v intersticiu v závislosti na různých vnějších podnětech (Gy)

Hana Soukupová, Tomášková: Brainstorming (OA)

Jana Hrnčířová: Sledování obsahu kyseliny benzoové v hořčici pomocí kapilární elektroforézy (Gy)

Renata Petříková, Radim Muchna: Bezkontaktní platby (OA)

Výsledky krajského kola:

1. místo Jana Hrnčířová (chemie)

1. místo Lukáš Bešta (biologie)

1. místo Jana Mazánková (zdravotnictví)

2. místo Lucie Sedláčková (kultura)

5. místo Anežka Hromířová (dějepis)

Výsledky celostátního kola:

2. místo Lukáš Bešta (biologie)

3. místo Jana Mazánková (zdravotnictví)

14. místo Jana Hrnčířová (chemie)

Všem úspěšným studentům srdečně blahopřejeme.