Gymnázium Jaroslava Vrchlického Klatovy : NEJÚSPĚŠNĚJŠÍ ŠKOLA V SOUTĚŽÍCH

Výborné výsledky
Přední místa v celostátních hodnoceních středních škol, výborné výsledky studentů u státní maturity
Progresivní škola
Intenzivní zavádění tabletů a moderních technologií do výuky, výuka informatiky a volitelně i programování
Výuka cizích jazyků
Pestrost nabídky, mezinárodní jazykové zkoušky, zahraniční exkurze
Univerzálnost
Příprava na všechny typy vysokých škol, profilace studentů pomocí široké palety volitelných předmětů
Všestrannost
Bohaté kulturní a sportovní aktivity studentů, aktivní školní klub
Sport a tělesná výchova
Třída pro aktivní sportovce, kvalitní vnitřní a vnější sportoviště
Přijímací řízení - odběr novinek Proč jít studovat na gymnázium

Instagram

Gympl vážně i nevážně…
Klatovy Šumava

Nejúspěšnější škola v soutěžích

Gymnázium J. Vrchlického v Klatovech obhájilo loňské prvenství a umístilo se za školní rok 2013/14 opět na 1. místě mezi gymnázii Plzeňského kraje.

Hodnoceny byly všechny hlavní předmětové i sportovní soutěže.

Dík patří všem studentům, kteří se o tento významný úspěch zasloužili a jejich pedagogům, kteří je vedli.

(jš)