Gymnázium Jaroslava Vrchlického Klatovy : VÝSLEDKY LOGICKÉ OLYMPIÁDY KATEGORIE C

Cesta: Titulní stránka > Soutěže a SOČ > Olympiády, soutěže
Výborné výsledky
Přední místa v celostátních hodnoceních středních škol, výborné výsledky studentů u státní maturity
Progresivní škola
Intenzivní zavádění tabletů a moderních technologií do výuky, výuka informatiky a volitelně i programování
Výuka cizích jazyků
Pestrost nabídky, mezinárodní jazykové zkoušky, zahraniční exkurze
Univerzálnost
Příprava na všechny typy vysokých škol, profilace studentů pomocí široké palety volitelných předmětů
Všestrannost
Bohaté kulturní a sportovní aktivity studentů, aktivní školní klub
Sport a tělesná výchova
Třída pro aktivní sportovce, kvalitní vnitřní a vnější sportoviště
Proč jít studovat na gymnázium

Instagram

Gympl vážně i nevážně…
Klatovy Šumava

Výsledky Logické olympiády kategorie C

Blahopřejeme našim studentům , kteří se zúčastnili soutěže Logická olympiáda v kategorii C a vyhráli.  Do krajského kola postoupila celá skupina studentů.

1. Kislingerová Tereza SXA

2. Soukup Jan OKA

3. - 4.  Kasalická Kateřina SpB

3. - 4. Novotná Lucie 2.B

5. Presl Aleš 4.A