Gymnázium Jaroslava Vrchlického Klatovy : VÝSLEDKY ŠKOLNÍHO KOLA OLYMPIÁDY V ČES.JAZYCE - NIŽŠÍ GYMNÁZIUM

Výborné výsledky
Přední místa v celostátních hodnoceních středních škol, výborné výsledky studentů u státní maturity
Progresivní škola
Intenzivní zavádění tabletů a moderních technologií do výuky, výuka informatiky a volitelně i programování
Výuka cizích jazyků
Pestrost nabídky, mezinárodní jazykové zkoušky, zahraniční exkurze
Univerzálnost
Příprava na všechny typy vysokých škol, profilace studentů pomocí široké palety volitelných předmětů
Všestrannost
Bohaté kulturní a sportovní aktivity studentů, aktivní školní klub
Sport a tělesná výchova
Třída pro aktivní sportovce, kvalitní vnitřní a vnější sportoviště
Přijímací řízení - odběr novinek Proč jít studovat na gymnázium

Instagram

Gympl vážně i nevážně…
Klatovy Šumava

Výsledky školního kola olympiády v čes.jazyce - nižší gymnázium

   Výsledky školního kola (nižší gymnázium):

1.místo      Lorencová  KA

2.místo      Kejzlarová  TA

3.místo      Jílková  KA

    Děkujeme všem soutěžícím za účast a budeme se na ně těšit v příštím roce. Letos postupují do okresního kola (5.2.2015) první dva soutěžící. Blahopřejeme !!