Gymnázium Jaroslava Vrchlického Klatovy : LINGVISTICKÁ OLYMPIÁDA...VÝSLEDKY ŠKOLNÍHO KOLA

Cesta: Titulní stránka > Soutěže a SOČ > Olympiády, soutěže
Výborné výsledky
Přední místa v celostátních hodnoceních středních škol, výborné výsledky studentů u státní maturity
Progresivní škola
Intenzivní zavádění tabletů a moderních technologií do výuky, výuka informatiky a volitelně i programování
Výuka cizích jazyků
Pestrost nabídky, mezinárodní jazykové zkoušky, zahraniční exkurze
Univerzálnost
Příprava na všechny typy vysokých škol, profilace studentů pomocí široké palety volitelných předmětů
Všestrannost
Bohaté kulturní a sportovní aktivity studentů, aktivní školní klub
Sport a tělesná výchova
Třída pro aktivní sportovce, kvalitní vnitřní a vnější sportoviště
Proč jít studovat na gymnázium

Instagram

Gympl vážně i nevážně…
Klatovy Šumava

Lingvistická olympiáda...výsledky školního kola

Výsledky školního kola Lingvistické olympiády

1. Matěj Holý ………………………………..64 b

2. Marie Jana Matějková ………………......63 b

3. Eliška Hronková ………………………....53 b

4. Tereza Kislingerová ………………….....51 b

5. Tereza Kotěšovcová …………………....44,5 b

 

Studenti, kteří dosáhli 40 bodů a více, postupují do národního kola, které se bude konat v Praze začátkem příštího roku. Blahopřejeme. Ostatní se podívají na své výsledky na nástěnce.