Gymnázium Jaroslava Vrchlického Klatovy : OLYMPIÁDA V ČESKÉM JAZYCE - II. KATEGORIE, VÝSLEDKY ŠKOLNÍHO KOLA

Cesta: Titulní stránka > Soutěže a SOČ > Olympiády, soutěže
Výborné výsledky
Přední místa v celostátních hodnoceních středních škol, výborné výsledky studentů u státní maturity
Progresivní škola
Intenzivní zavádění tabletů a moderních technologií do výuky, výuka informatiky a volitelně i programování
Výuka cizích jazyků
Pestrost nabídky, mezinárodní jazykové zkoušky, zahraniční exkurze
Univerzálnost
Příprava na všechny typy vysokých škol, profilace studentů pomocí široké palety volitelných předmětů
Všestrannost
Bohaté kulturní a sportovní aktivity studentů, aktivní školní klub
Sport a tělesná výchova
Třída pro aktivní sportovce, kvalitní vnitřní a vnější sportoviště
Proč jít studovat na gymnázium

Instagram

Gympl vážně i nevážně…
Klatovy Šumava

Olympiáda v českém jazyce - II. kategorie, výsledky školního kola

Ve školním kole soutěžilo 16 studentů vyššího gymnázia a vítězi se stávají  :   1. Kaletová Sára   SXB....31 bodů   a    2. Skalová Pavla  4.B ....29 bodů. Blahopřejeme k postupu do okresního kola, které se bude konat 6.2.2015.