Gymnázium Jaroslava Vrchlického Klatovy : PŘÍPRAVNÉ KURZY K PŘIJÍMACÍM ZKOUŠKÁM NA GYMNÁZIUM V KLATOVECH

Výborné výsledky
Přední místa v celostátních hodnoceních středních škol, výborné výsledky studentů u státní maturity
Progresivní škola
Intenzivní zavádění tabletů a moderních technologií do výuky, výuka informatiky a volitelně i programování
Výuka cizích jazyků
Pestrost nabídky, mezinárodní jazykové zkoušky, zahraniční exkurze
Univerzálnost
Příprava na všechny typy vysokých škol, profilace studentů pomocí široké palety volitelných předmětů
Všestrannost
Bohaté kulturní a sportovní aktivity studentů, aktivní školní klub
Sport a tělesná výchova
Třída pro aktivní sportovce, kvalitní vnitřní a vnější sportoviště
120 let Gymnázia Klatovy Proč jít studovat na gymnázium

Instagram

Gympl vážně i nevážně…
Klatovy Šumava

Přípravné kurzy k přijímacím zkouškám na Gymnázium v Klatovech

5. třídy

Matematika:   začátek v úterý 24. 2. 2015 ve 14.30
Český jazyk:    začátek v úterý 24. 2. 2015 ve 14.30

Účastníci budou rozděleni na 2 skupiny a kurzy z obou předmětů budou tak moci probíhat souběžně (s prostřídáním skupin).
Na prvním setkání budou dohodnuty termíny pokračování obou kurzů (celkem bude 7 lekcí v týdenních intervalech) a proběhne také platba kurzovního poplatku 400 Kč za 1 kurz.

7. třídy

Matematika:   začátek v úterý 24. 2. 2015 ve 14.30
Český jazyk:    začátek v úterý 24. 2. 2015 ve 15.30

Na prvním setkání budou dohodnuty termíny pokračování obou kurzů (celkem bude 7 lekcí v týdenních intervalech) a proběhne také platba kurzovního poplatku 400 Kč za 1 kurz.

9. třídy

Matematika:   začátek ve středu 25. 2. 2015 ve 15.15
Český jazyk:    začátek ve čtvrtek 26. 2. 2015 ve 14.30

Na prvním setkání budou dohodnuty termíny pokračování obou kurzů (celkem bude 6 dvouhodinových lekcí v týdenních intervalech) a proběhne také platba kurzovního poplatku 400 Kč za 1 kurz.