Gymnázium Jaroslava Vrchlického Klatovy : VÝSLEDKY ŠKOLNÍHO KOLA ZEMĚPISNÉ OLYMPIÁDY KATEGORIE B, C

Cesta: Titulní stránka > Soutěže a SOČ > Olympiády, soutěže
Výborné výsledky
Přední místa v celostátních hodnoceních středních škol, výborné výsledky studentů u státní maturity
Progresivní škola
Intenzivní zavádění tabletů a moderních technologií do výuky, výuka informatiky a volitelně i programování
Výuka cizích jazyků
Pestrost nabídky, mezinárodní jazykové zkoušky, zahraniční exkurze
Univerzálnost
Příprava na všechny typy vysokých škol, profilace studentů pomocí široké palety volitelných předmětů
Všestrannost
Bohaté kulturní a sportovní aktivity studentů, aktivní školní klub
Sport a tělesná výchova
Třída pro aktivní sportovce, kvalitní vnitřní a vnější sportoviště
Přijímací řízení - odběr novinek Proč jít studovat na gymnázium

Instagram

Gympl vážně i nevážně…
Klatovy Šumava

Výsledky školního kola zeměpisné olympiády kategorie B, C

Kategorie C:

1. Sára Köhnleinová K-A
2. Daniel Palát K-A
3. Karlína Maxová T-A

Kategorie D:

1. Petr Trnka Sp-A
2. Vít Brunner Sp-B
3. Matěj Holý Q-A

Výhercům blahopřejeme a přejeme hodně úspěchů v okresním kole, které se koná 24.2.2015 v DDM Klatovy. Ostatním účastníkům děkujeme za účast.

Do okresního kola postupují v kategorii A,B,C pouze vítězové a v kategorii D studenti na prvních třech místech.