Gymnázium Jaroslava Vrchlického Klatovy : ČTRNÁCTILETÉ STUDENTKY KLATOVSKÉHO GYMNÁZIA USILUJÍ O PRESTIŽNÍ MEZINÁRODNÍ CENU

Výborné výsledky
Přední místa v celostátních hodnoceních středních škol, výborné výsledky studentů u státní maturity
Progresivní škola
Intenzivní zavádění tabletů a moderních technologií do výuky, výuka informatiky a volitelně i programování
Výuka cizích jazyků
Pestrost nabídky, mezinárodní jazykové zkoušky, zahraniční exkurze
Univerzálnost
Příprava na všechny typy vysokých škol, profilace studentů pomocí široké palety volitelných předmětů
Všestrannost
Bohaté kulturní a sportovní aktivity studentů, aktivní školní klub
Sport a tělesná výchova
Třída pro aktivní sportovce, kvalitní vnitřní a vnější sportoviště
120 let Gymnázia Klatovy Proč jít studovat na gymnázium

Instagram

Gympl vážně i nevážně…
Klatovy Šumava

Čtrnáctileté studentky klatovského gymnázia usilují o prestižní mezinárodní cenu

Studentský klub klatovského gymnázia se letos zapojil do prestižního programu Mezinárodní ceny vévody z Edinburghu.

Program je určen mladým lidem od 14 do 24 let a založil ho před více než padesáti lety manžel britské královny, vévoda z Edinburghu.

Dnes už má ocenění ve světě takovou prestiž, že k ní ve Velké Británii přihlížejí i některé univerzity. Je totiž zárukou toho, že její držitel je vytrvalý při plnění svých cílů, fyzicky zdatný, schopný pracovat v týmu a ochotný nezištně pomáhat druhým.

V České republice se v současné době snaží cenu získat necelá tisícovka studentů.

Pohled studentek:

Dne 15.1. 2015 jsme se my, žákyně T-A(B. Holá, A. Kaiserová, M. Hofmeisterová, B. Červená, V. Brožová, A. Kotěšovcová, N. Kantová) společně s doprovodem(Z. Palátová, K .. Čerbová) dostavily na promítání expedice NAIRI 2014, kterou jsme také zorganizovaly a zpřístupnily pro celou veřejnost. Krátký film z Arménie si pro nás připravili členové Klubu cestovatelů z Masarykova gymnázia v Plzni. Pozvaly jsme je, aby nám předali své zkušenosti a znalosti z plnění zlaté úrovně programu DofE, do kterého jsme se již také zapojily. Více informací o celém projektu a našich plánech si můžete poslechnout na této zvukové stopě.
Barbora Holá T-A

Zvuková reportáž zde...