Gymnázium Jaroslava Vrchlického Klatovy : ÚSPĚCH STUDENTŮ GYMNÁZIA V TECHNICKÉ OLYMPIÁDĚ 2015

Výborné výsledky
Přední místa v celostátních hodnoceních středních škol, výborné výsledky studentů u státní maturity
Progresivní škola
Intenzivní zavádění tabletů a moderních technologií do výuky, výuka informatiky a volitelně i programování
Výuka cizích jazyků
Pestrost nabídky, mezinárodní jazykové zkoušky, zahraniční exkurze
Univerzálnost
Příprava na všechny typy vysokých škol, profilace studentů pomocí široké palety volitelných předmětů
Všestrannost
Bohaté kulturní a sportovní aktivity studentů, aktivní školní klub
Sport a tělesná výchova
Třída pro aktivní sportovce, kvalitní vnitřní a vnější sportoviště
Přijímací řízení - odběr novinek Proč jít studovat na gymnázium

Instagram

Gympl vážně i nevážně…
Klatovy Šumava

Úspěch studentů gymnázia v Technické olympiádě 2015

Dne 5. února 2015 proběhla v prostorách Fakulty elektrotechnické ZČU v Plzni za účasti hejtmana Václava Šlajse prezentace prací a slavnostní předání cen vítězům 2. ročníku soutěže „Technická olympiáda Plzeňského kraje“. Soutěže se zúčastnilo na 85 studentů z 10 středních škol z celého kraje. Odborná porota tak musela vybrat ty nejlepší ze třiceti originálních projektů

Technická olympiáda Plzeňského kraje

Jedná se o soutěž, kde soutěžní týmy vedené pedagogem z dané školy ve spolupráci se Západočeskou univerzitou, která poskytuje možnost konzultací či dává k dispozici své laboratorní prostory, samostatně pracují na řešení různých technických problémů z oblasti následujících tematických okruhů.

Tematické okruhy:

  • Teoretické práce – projekt s praktickým experimentem
  • Praktické práce – vytvoření fyzického modelu
  • Praktické práce – vytvoření virtuálního modelu

Týmy a práce studentů Gymnázia J. Vrchlického, Klatovy

Za naši školu se soutěže zúčastnily 4 týmy. Ve značné konkurenci, zejména ze strany technických odborných škol, se naše týmy dokázaly prosadit a to tak, že si všechny odvezly ocenění. Dva níže uvedené týmy získaly po bronzovém ocenění a dva dokonce dosáhly až na ocenění nejvyšší, tedy ocenění zlaté.  Soutěžního klání se naši studenti utkali s následujícími projekty a ve  složení týmů:

Pohyby kolem nás – modelování průběhu pohybů
(bronzové ocenění)

      David Burian, Milan Fürbacher, Jana Kramlová, Veronika Trnková, Vojtěch Lavička

Optická závora a její využití
(bronzové ocenění)

      Jakub Illetško, Ondřej Šot

Návrh a realizace prototypu elektrostatického odlučovače pevných částic z výfukových plynů vznětových motorů
(zlaté ocenění)

      Jiří Kubíček, Josef Rajal

Návrh a řešení ovládání robota Mindstorms pomocí mobilního telefonu
(zlaté ocenění)

      Adam Krátký, Michal Převrátil, Petr Šíma 

 Poděkování ředitele školy:

Blahopřeji
našim studentům k vynikajícímu úspěchu. V ostré konkurenci dokázali vybojovat 2 zlatá ocenění z celkových pěti.
Ukázali, že studenti gymnázia nezískávají jen široký teoretický základ, ale dokáží jej využít i k ryze praktickým aplikacím.
Je zajímavé, že studenti gymnázií předvedli na Technické olympiádě více prací než studenti středních odborných škol.
Poděkování patří našim pedagogům RNDr. Miroslavu Panošovi, Ph.D. a RNDr. Václavu Skřivanovi, kteří žáky metodicky vedli a připravovali.
J. Šlégl