Gymnázium Jaroslava Vrchlického Klatovy : SOUTĚŽ SAPERE - OKRESNÍ KOLO 1. MÍSTO

Cesta: Titulní stránka > Soutěže a SOČ > Olympiády, soutěže
Výborné výsledky
Přední místa v celostátních hodnoceních středních škol, výborné výsledky studentů u státní maturity
Progresivní škola
Intenzivní zavádění tabletů a moderních technologií do výuky, výuka informatiky a volitelně i programování
Výuka cizích jazyků
Pestrost nabídky, mezinárodní jazykové zkoušky, zahraniční exkurze
Univerzálnost
Příprava na všechny typy vysokých škol, profilace studentů pomocí široké palety volitelných předmětů
Všestrannost
Bohaté kulturní a sportovní aktivity studentů, aktivní školní klub
Sport a tělesná výchova
Třída pro aktivní sportovce, kvalitní vnitřní a vnější sportoviště
Proč jít studovat na gymnázium

Instagram

Gympl vážně i nevážně…
Klatovy Šumava

Soutěž Sapere - okresní kolo 1. místo

Blahopřejeme trojici našich soutěžících, kteří získali v okresním kole soutěže Sapere  1.místo. Jmenovitě:  J.M.Matějková (SXA), J.Štěpánová (2.A) a V. Volf (SXB). Budeme držet palce v krajském kole.