Gymnázium Jaroslava Vrchlického Klatovy : UPOZORNĚNÍ PRO VEŘEJNOST: PRÁVĚ PROBÍHAJÍ REGISTRACE KE ZKOUŠCE CAMBRIDGE ENGLISH: FIRST (FCE)

Výborné výsledky
Přední místa v celostátních hodnoceních středních škol, výborné výsledky studentů u státní maturity
Progresivní škola
Intenzivní zavádění tabletů a moderních technologií do výuky, výuka informatiky a volitelně i programování
Výuka cizích jazyků
Pestrost nabídky, mezinárodní jazykové zkoušky, zahraniční exkurze
Univerzálnost
Příprava na všechny typy vysokých škol, profilace studentů pomocí široké palety volitelných předmětů
Všestrannost
Bohaté kulturní a sportovní aktivity studentů, aktivní školní klub
Sport a tělesná výchova
Třída pro aktivní sportovce, kvalitní vnitřní a vnější sportoviště
120 let Gymnázia Klatovy Proč jít studovat na gymnázium

Instagram

Gympl vážně i nevážně…
Klatovy Šumava

Upozornění pro veřejnost: právě probíhají registrace ke zkoušce Cambridge English: First (FCE)

Probíhají registrace ke zkoušce Cambridge English: First (FCE) - computer based, která se uskuteční dne 9. dubna 2015 na Gymnáziu J. Vrchlického v Klatovech.

Bližší informace na adrese chroustova.jana@seznam.cz