Gymnázium Jaroslava Vrchlického Klatovy : PROJEKTOVÝ DEN GYMNÁZIA 2015

Výborné výsledky
Přední místa v celostátních hodnoceních středních škol, výborné výsledky studentů u státní maturity
Progresivní škola
Intenzivní zavádění tabletů a moderních technologií do výuky, výuka informatiky a volitelně i programování
Výuka cizích jazyků
Pestrost nabídky, mezinárodní jazykové zkoušky, zahraniční exkurze
Univerzálnost
Příprava na všechny typy vysokých škol, profilace studentů pomocí široké palety volitelných předmětů
Všestrannost
Bohaté kulturní a sportovní aktivity studentů, aktivní školní klub
Sport a tělesná výchova
Třída pro aktivní sportovce, kvalitní vnitřní a vnější sportoviště
Přijímací řízení - odběr novinek Proč jít studovat na gymnázium

Instagram

Gympl vážně i nevážně…
Klatovy Šumava

Projektový den gymnázia 2015

Ve středu 8. dubna proběhl už tradiční projektový den gymnázia. A tradičně byl opět zcela jiný: šlo tentokrát o soutěžní přehlídku pořadů (scének) jednotlivých tříd. Měly mít délku do 15 minut a tematicky se nějak vztahovat k historii nebo současnosti školy.

V sále SŠZP se konala přehlídka scének 6 tříd nižšího gymnázia, v kulturním domě pak se svými pořady vystoupilo 16 tříd vyššího gymnázia. Hodnocení prováděla odborná porota i sami diváci.

V kategorii nižší gymnázium zvítězila u poroty i diváků tercie A s pořadem Mr. Bin.
V kategorii vyššího gymnázia se se svými hodnoceními porota a diváci zcela rozešli. U poroty zvítězila třída sexta A se scénkou Historie školy v 21. století, na 2. místě byla oktáva A s pořadem 4.33 a 3. místo porota přisoudila 2.B (Tv zpravodajství GymKT). Naprostá většina diváků nejvíce ocenila pořad 1.A Špávemepyšle.
Vítězné pořady byly oceněny dárkovými koši a diplomy. Sponzorsky soutěž podpořily klatovské podniky Barentz, Maso West, Pekárny a cukrárny a mlékárna Lactalis.

klikněte pro zobrazení původního obrázku

klikněte pro zobrazení původního obrázku