Gymnázium Jaroslava Vrchlického Klatovy : 17. ROČNÍK NÁRODNÍ VÝBĚROVÉ KONFERENCE EVROPSKÉHO PARLAMENTU MLÁDEŽE

Výborné výsledky
Přední místa v celostátních hodnoceních středních škol, výborné výsledky studentů u státní maturity
Progresivní škola
Intenzivní zavádění tabletů a moderních technologií do výuky, výuka informatiky a volitelně i programování
Výuka cizích jazyků
Pestrost nabídky, mezinárodní jazykové zkoušky, zahraniční exkurze
Univerzálnost
Příprava na všechny typy vysokých škol, profilace studentů pomocí široké palety volitelných předmětů
Všestrannost
Bohaté kulturní a sportovní aktivity studentů, aktivní školní klub
Sport a tělesná výchova
Třída pro aktivní sportovce, kvalitní vnitřní a vnější sportoviště
Přijímací řízení - odběr novinek Proč jít studovat na gymnázium

Instagram

Gympl vážně i nevážně…
Klatovy Šumava

17. ročník Národní výběrové konference Evropského parlamentu mládeže

17. NVK EPM - mnoho písmen. Co se za nimi skrývá?

Odpověď je snadná - 17. ročník Národní výběrové konference Evropského parlamentu mládeže. Uspět a být vybrán pro reprezentaci na konferenci mezinárodní už tak snadné není. To již vyžaduje nadšení, úsilí, práci, znalosti ....

Čtveřice studentů naší školy - Kristýna Lesná, OkA, Vít Hránek, SxB, Lucie Vitáková a Mikoláš Fišer, SxA - měla chuť a odvahu, vytvořili tým a probojovali se pražským předkolem do NVK, která se konala ve Zlíně. I tam zaujali porotu a spolu s třemi dalšími týmy byli vybráni jako účastníci mezinárodního zasedání EPM. V obou kolech bylo jejich úkolem debatovat, argumentovat, prezentovat své názory na aktuální politické a společenské otázky. Vše se odehrávalo v angličtině. Této akce se zúčastnilo 174 studentů ze 36 škol. Být mezi čtyřmi nejlepšími je výrazný úspěch. Blahopřejeme a přejeme vám úspěch při reprezentaci České republiky v Lipsku.

Před pár dny jsme s pár lidmi z EYP rozebírali otázku, jak vlastně někomu, kdo EYP nezná, vysvětlit, jak předat ty zážitky a zkušenosti a nevypadat u toho jako fanatik. Na nic jsme nepřišli, protože, ač to zní jako největší klišé, to se prostě musí zažít.
Pokud mám srovnat dvě Národní konference, kterých jsem se účastnila, tak konečný zážitek byl tak odlišný jeden od druhého. Oba samozřejmě úžasné. Zjistila jsem, že záleží jenom na každém, co si ze "session" odnese.
Neúčastnit se EYP kvůli strachu z nedostatku jazykové kompetence, politického přehledu nebo strachu z mluvení na veřejnosti je hloupost. V tom spěchu, který je na session samozřejmý, nebude na nějaké strachování čas ani energie.

Kristýna Lesná, OkA

Prvotní nervozita z programu Národní konference EYP ve Zlíně mě opustila již během prvních pár minut ve společnosti mé komise - DROI. Téměř celé první tři dny jsme věnovali vzájemnému poznávání a prozkoumávání problematiky našeho tématu. V sobotu jsme pak úspěšně sestavili " návrh zákona", který jsme v neděli přednesli ostatním komisím. Celé čtyři dny se nesly v uvolněném přátelském duchu a všichni jsme si to strašně užili. Příští rok jedeme znova!

Mikoláš Fišer, SxA