Gymnázium Jaroslava Vrchlického Klatovy : SOUTĚŽ FRANKOFONIE

Výborné výsledky
Přední místa v celostátních hodnoceních středních škol, výborné výsledky studentů u státní maturity
Progresivní škola
Intenzivní zavádění tabletů a moderních technologií do výuky, výuka informatiky a volitelně i programování
Výuka cizích jazyků
Pestrost nabídky, mezinárodní jazykové zkoušky, zahraniční exkurze
Univerzálnost
Příprava na všechny typy vysokých škol, profilace studentů pomocí široké palety volitelných předmětů
Všestrannost
Bohaté kulturní a sportovní aktivity studentů, aktivní školní klub
Sport a tělesná výchova
Třída pro aktivní sportovce, kvalitní vnitřní a vnější sportoviště
120 let Gymnázia Klatovy Proč jít studovat na gymnázium

Instagram

Gympl vážně i nevážně…
Klatovy Šumava

SOUTĚŽ FRANKOFONIE

 

I v letošním školním roce se naši studenti zúčastnili soutěže ke Dnům frankofonie. Tato soutěž, pořádaná v rámci akcí organizovaných celosvětovou organizací Frankofonie, se skládá ze dvou částí. Vědomostní část vyžaduje hodně znalostí o frankofonních zemích, protože soutěžící musí vyplnit test s 50 otázkami ve francouzštině. Úkolem ve výtvarné části je vytvořit dílo na určité téma, které je vždy vymezeno deseti francouzskými slovy.

 

V pátek 20.3. 2015 se konalo slavnostní vyhlášení výsledků této soutěže na Ministerstvu zahraničních věcí v Černínském paláci. Na toto vyhlášení bylo pozváno vždy 10 nejlepších účastníků v každé kategorii (základní a střední školy) z celkových 600 účastníků. Ceny předávali náměstek ministra zahraničí Petr Drulák, lucemburská velvyslankyně Michele Pranchere-Tomassini a francouzský velvyslanec Jean-Pierre Asvazadourian. Slavnostního aktu se zúčastnili i představitelé jiných frankofonních států, např. Kanady, Belgie, apod.

 

V kategorii středních škol zvítězila studentka naší školy

Barbora Kacerovská ze třídy SxA. Získala mnoho věcných cen a z rukou lucemburské velvyslankyně obdržela jako hlavní cenu ještě pozvání k pobytu v Lucembursku pro dvě osoby na týden.

 

Barboře patří velká gratulace a všem ostatním účastníků soutěže z naší školy dík za aktivitu a zájem o francouzštinu.

 

 

                                                                

 

 

 

Na fotografii z Černínského paláce Barbora Kacerovská přebírá ocenění z rukou lucemburské velvyslankyně.