Gymnázium Jaroslava Vrchlického Klatovy : VÝLET VE ZNAMENÍ HUDBY

Výborné výsledky
Přední místa v celostátních hodnoceních středních škol, výborné výsledky studentů u státní maturity
Progresivní škola
Intenzivní zavádění tabletů a moderních technologií do výuky, výuka informatiky a volitelně i programování
Výuka cizích jazyků
Pestrost nabídky, mezinárodní jazykové zkoušky, zahraniční exkurze
Univerzálnost
Příprava na všechny typy vysokých škol, profilace studentů pomocí široké palety volitelných předmětů
Všestrannost
Bohaté kulturní a sportovní aktivity studentů, aktivní školní klub
Sport a tělesná výchova
Třída pro aktivní sportovce, kvalitní vnitřní a vnější sportoviště
Proč jít studovat na gymnázium

Instagram

Gympl vážně i nevážně…
Klatovy Šumava

Výlet ve znamení hudby

Dne 27.4.2015 se vybraní žáci hudební výchovy z našeho gymnázia zúčastnili exkurze, jejímž hlavním cílem bylo rozšířit si své vědomosti v oblasti klasické hudby. A kde jinde než v kolébce české hudby – Praze. Náš výlet začal v Rudolfinu, historické koncertní budově na břehu Vltavy. Čekal tam na nás Violoncellový koncert h moll A. Dvořáka v podání České studentské filharmonie a skvělého violoncellového sólisty Tomáše Jamníka, který byl doplněn poutavým průvodním slovem. Dále následovala také prohlídka prostor, do kterých se běžný návštěvník nedostane. Jako například střecha s nádherným výhledem.


Z Rudolfina naše cesta vedla do úplného centra Prahy, kde jsme si měli možnost za krásného počasí projít starobylé uličky našeho hlavního města. To ale nebyl konec našeho hudebního poznávání. Navštívili jsme České muzeum hudby na Malé Straně, kde bylo mnoho exponátů hudebních nástrojů, některé z nich velice vzácné ( jako Mozartovo piano).


Také nás zaujalo architektonické pojetí této historické budovy.

Výlet se velice vydařil díky krásnému počasí, které nás celým dnem provázelo.

 


Lucie Vitáková, Terezie Žáková SxA