Gymnázium Jaroslava Vrchlického Klatovy : ÚSPĚCH NAŠICH NEJLEPŠÍCH ŘEČNÍKŮ - SOUTĚŽ YOUNG DEMOSTHENES

Cesta: Titulní stránka > Soutěže a SOČ > Olympiády, soutěže
Výborné výsledky
Přední místa v celostátních hodnoceních středních škol, výborné výsledky studentů u státní maturity
Progresivní škola
Intenzivní zavádění tabletů a moderních technologií do výuky, výuka informatiky a volitelně i programování
Výuka cizích jazyků
Pestrost nabídky, mezinárodní jazykové zkoušky, zahraniční exkurze
Univerzálnost
Příprava na všechny typy vysokých škol, profilace studentů pomocí široké palety volitelných předmětů
Všestrannost
Bohaté kulturní a sportovní aktivity studentů, aktivní školní klub
Sport a tělesná výchova
Třída pro aktivní sportovce, kvalitní vnitřní a vnější sportoviště
Proč jít studovat na gymnázium

Instagram

Gympl vážně i nevážně…
Klatovy Šumava

Úspěch našich nejlepších řečníků - soutěž Young Demosthenes

Máme radost, že naši studenti se prosadili v řečnické soutěži i na úrovni okresu a kraje.

René Jirmus (2.B) získal 1.místo v kraji a Josef Kubát (3.B) 1.místo v okresním kole.

 

Blahopřejeme.