Gymnázium Jaroslava Vrchlického Klatovy : INFORMATIVNÍ SCHŮZKA PRO ŽÁKY PŘIJATÉ OD 1. ZÁŘÍ 2015 DO NOVÝCH PRVNÍCH ROČNÍKŮ ČTYŘLETÉHO STUDIA A JEJICH RODIČE

Výborné výsledky
Přední místa v celostátních hodnoceních středních škol, výborné výsledky studentů u státní maturity
Progresivní škola
Intenzivní zavádění tabletů a moderních technologií do výuky, výuka informatiky a volitelně i programování
Výuka cizích jazyků
Pestrost nabídky, mezinárodní jazykové zkoušky, zahraniční exkurze
Univerzálnost
Příprava na všechny typy vysokých škol, profilace studentů pomocí široké palety volitelných předmětů
Všestrannost
Bohaté kulturní a sportovní aktivity studentů, aktivní školní klub
Sport a tělesná výchova
Třída pro aktivní sportovce, kvalitní vnitřní a vnější sportoviště
Přijímací řízení - odběr novinek Proč jít studovat na gymnázium

Instagram

Gympl vážně i nevážně…
Klatovy Šumava

Informativní schůzka pro žáky přijaté od 1. září 2015 do nových prvních ročníků čtyřletého studia a jejich rodiče

Vážení rodiče,

ve středu 24. června v 15 hodin pořádáme informativní schůzku pro žáky přijaté od 1. září 2015 do nových prvních ročníků čtyřletého studia a jejich rodiče.
Dozvíte se zde základní informace o:
- rozdělení do tříd, kmenových učebnách, výsledky volby jazyků
- zamýšlených učebnicích
- využití tabletů ve výuce a jejich nákupu
- konání geologického kurzu v září
- zodpovězení Vašich dotazů
Schůzka se koná ve velké tělocvičně (vchod bokem kolem hřiště nebo přízemím vpravo a dolů po schodech).

S pozdravem
RNDr. Jiří Šlégl, řed. Gymnázia J. Vrchlického v Klatovech