Gymnázium Jaroslava Vrchlického Klatovy : SKUPINA Z DDM OSLAVANY VYRÁŽÍ ZA 5 DNÍ NA STŘÍBRNOU MEZINÁRODNÍ EXPEDICI DO LITVY!

Výborné výsledky
Přední místa v celostátních hodnoceních středních škol, výborné výsledky studentů u státní maturity
Progresivní škola
Intenzivní zavádění tabletů a moderních technologií do výuky, výuka informatiky a volitelně i programování
Výuka cizích jazyků
Pestrost nabídky, mezinárodní jazykové zkoušky, zahraniční exkurze
Univerzálnost
Příprava na všechny typy vysokých škol, profilace studentů pomocí široké palety volitelných předmětů
Všestrannost
Bohaté kulturní a sportovní aktivity studentů, aktivní školní klub
Sport a tělesná výchova
Třída pro aktivní sportovce, kvalitní vnitřní a vnější sportoviště
Přijímací řízení - odběr novinek Proč jít studovat na gymnázium

Instagram

Gympl vážně i nevážně…
Klatovy Šumava

Skupina z DDM Oslavany vyráží za 5 dní na stříbrnou mezinárodní expedici do Litvy!

Skupina z DDM Oslavany vyráží za 5 dní na stříbrnou mezinárodní expedici do Litvy!

Inspirující, ale náročné přípravy probíhaly i přímo v Litvě za účasti zkušené vedoucí (a učitelky našeho gymnázia) Kristýny Čerbové.

Zajímá tě, jak přípravy probíhaly? Detaily i více fotografií najdeš zde:http://cerbova-kristyna.blogspot.cz/

Zde naleznete i informace o cvičné expedici studentek z Gymnázia J. Vrchlického v Klatovech (květen 2015)

Cena vévody z Edinburghu - sledujte: https://www.facebook.com/dofeawardcz