Gymnázium Jaroslava Vrchlického Klatovy : NEJÚSPĚŠNĚJŠÍ GYMNÁZIUM PLZEŇSKÉHO KRAJE

Cesta: Titulní stránka > Soutěže a SOČ > Olympiády, soutěže
Výborné výsledky
Přední místa v celostátních hodnoceních středních škol, výborné výsledky studentů u státní maturity
Progresivní škola
Intenzivní zavádění tabletů a moderních technologií do výuky, výuka informatiky a volitelně i programování
Výuka cizích jazyků
Pestrost nabídky, mezinárodní jazykové zkoušky, zahraniční exkurze
Univerzálnost
Příprava na všechny typy vysokých škol, profilace studentů pomocí široké palety volitelných předmětů
Všestrannost
Bohaté kulturní a sportovní aktivity studentů, aktivní školní klub
Sport a tělesná výchova
Třída pro aktivní sportovce, kvalitní vnitřní a vnější sportoviště
Přijímací řízení - odběr novinek Proč jít studovat na gymnázium

Instagram

Gympl vážně i nevážně…
Klatovy Šumava

Nejúspěšnější gymnázium Plzeňského kraje

Gymnázium J. Vrchlického v Klatovech bylo vyhodnoceno jako nejúspěšnější gymnázium Plzeňského kraje v soutěžích a olympiádách v uplynulém školním roce 2014/2015.

Hodnoceny byly všechny hlavní předmětové i sportovní soutěže.

Toto prvenství obhájila naše škola už potřetí za sebou; v posledních 5 letech jsme byli 4x první a jednou druzí. Předstihli jsme i všechna plzeňská gymnázia.

Dík patří všem studentům, kteří se o tento významný úspěch zasloužili a jejich pedagogům, kteří je vedli.

Spolu s významnými úspěchy v jiných programech (např. Excelence středních škol, Talent, Technická olympiáda, Pohár hejtmana) to odráží trvalou snahu o budování naší školy jako prestižní a úspěšné, která studentům poskytuje kvalitní vzdělání a jasnou perspektivu budoucího uplatnění.

(jš)