Gymnázium Jaroslava Vrchlického Klatovy : VÝSLEDKY KRAJSKÉHO A CELOSTÁTNÍHO KOLA SOČ 2015

Výborné výsledky
Přední místa v celostátních hodnoceních středních škol, výborné výsledky studentů u státní maturity
Progresivní škola
Intenzivní zavádění tabletů a moderních technologií do výuky, výuka informatiky a volitelně i programování
Výuka cizích jazyků
Pestrost nabídky, mezinárodní jazykové zkoušky, zahraniční exkurze
Univerzálnost
Příprava na všechny typy vysokých škol, profilace studentů pomocí široké palety volitelných předmětů
Všestrannost
Bohaté kulturní a sportovní aktivity studentů, aktivní školní klub
Sport a tělesná výchova
Třída pro aktivní sportovce, kvalitní vnitřní a vnější sportoviště
120 let Gymnázia Klatovy Proč jít studovat na gymnázium

Instagram

Gympl vážně i nevážně…
Klatovy Šumava

Výsledky krajského a celostátního kola SOČ 2015

Krajské kolo Plzeň

1. místo Kamila Lavičková SpA, historie

1. místo Nguyen Trong OkB, matematika

3. místo Josef Kubát 3.B, historie

4. místo Petra Martinová OkB, psychologie

Celostátní kolo Praha

6. místo Kamila Lavičková (D)

13. místo Nguen Trong (M)

Všem studentům srdečně blahopřejeme!

Radka Pytlíková - okresní garant SOČ