Gymnázium Jaroslava Vrchlického Klatovy : LOGICKÁ OLYMPIÁDA

Cesta: Titulní stránka > Soutěže a SOČ > Olympiády, soutěže
Výborné výsledky
Přední místa v celostátních hodnoceních středních škol, výborné výsledky studentů u státní maturity
Progresivní škola
Intenzivní zavádění tabletů a moderních technologií do výuky, výuka informatiky a volitelně i programování
Výuka cizích jazyků
Pestrost nabídky, mezinárodní jazykové zkoušky, zahraniční exkurze
Univerzálnost
Příprava na všechny typy vysokých škol, profilace studentů pomocí široké palety volitelných předmětů
Všestrannost
Bohaté kulturní a sportovní aktivity studentů, aktivní školní klub
Sport a tělesná výchova
Třída pro aktivní sportovce, kvalitní vnitřní a vnější sportoviště
Proč jít studovat na gymnázium

Instagram

Gympl vážně i nevážně…
Klatovy Šumava

Logická olympiáda

V letošním školní roce se této soutěže zúčastnilo rekordních 71 208 soutěžících. O to větší radost máme z toho, že z našich 40 zástupců školy se dva umístili na předních místech v krajském kole.

Blahopřejeme v kategorii C jednak Jakubu Kislingerovi ze SpA, který získal krásné 3. místo a postupuje do celostátního kola. Pěkně se také umístil Kryštof Boura ze 3.B, který získal 9. místo v kraji.

Děkujeme za skvělou reprezentaci.