Gymnázium Jaroslava Vrchlického Klatovy : NÁVŠTĚVA HEJTMANA PLZEŇSKÉHO KRAJE

Výborné výsledky
Přední místa v celostátních hodnoceních středních škol, výborné výsledky studentů u státní maturity
Progresivní škola
Intenzivní zavádění tabletů a moderních technologií do výuky, výuka informatiky a volitelně i programování
Výuka cizích jazyků
Pestrost nabídky, mezinárodní jazykové zkoušky, zahraniční exkurze
Univerzálnost
Příprava na všechny typy vysokých škol, profilace studentů pomocí široké palety volitelných předmětů
Všestrannost
Bohaté kulturní a sportovní aktivity studentů, aktivní školní klub
Sport a tělesná výchova
Třída pro aktivní sportovce, kvalitní vnitřní a vnější sportoviště
Proč jít studovat na gymnázium

Instagram

Gympl vážně i nevážně…
Klatovy Šumava

Návštěva hejtmana Plzeňského kraje

Dne 5. listopadu navštívil Gymnázium J. Vrchlického v Klatovech hejtman Plzeňského kraje Václav Šlajs.

Doprovázel jej radní PK pro oblast kultury Jaroslav Šobr, starosta Klatov Rudolf Salvetr a pracovníci OŠMS Zuzana Švehlová a Josef Vacikar.

Pan hejtman s doprovodem si prohlédli prostory školy pro teoretickou a praktickou výuku i sport a poté besedovali s pracovníky gymnázia.