Gymnázium Jaroslava Vrchlického Klatovy : ROZŠÍŘENÍ MOŽNOSTI VYUŽÍVÁNÍ TABLETŮ PRO STUDENTY

Výborné výsledky
Přední místa v celostátních hodnoceních středních škol, výborné výsledky studentů u státní maturity
Progresivní škola
Intenzivní zavádění tabletů a moderních technologií do výuky, výuka informatiky a volitelně i programování
Výuka cizích jazyků
Pestrost nabídky, mezinárodní jazykové zkoušky, zahraniční exkurze
Univerzálnost
Příprava na všechny typy vysokých škol, profilace studentů pomocí široké palety volitelných předmětů
Všestrannost
Bohaté kulturní a sportovní aktivity studentů, aktivní školní klub
Sport a tělesná výchova
Třída pro aktivní sportovce, kvalitní vnitřní a vnější sportoviště
Přijímací řízení - odběr novinek Proč jít studovat na gymnázium

Instagram

Gympl vážně i nevážně…
Klatovy Šumava

Rozšíření možnosti využívání tabletů pro studenty

Naše škola již třetím rokem zkouší využívání tabletů a některých elektronických učebnic ve výuce. Vzhledem ke zkušenostem chceme používání této inteligentní pomůcky rozšířit. Nemáme sice možnost podpořit nákup iPADů za tak výhodných podmínek, jako v "tabletových" třídách (kterých už je nyní 7), ale vyhovíme četným žádostem dalších studentů o používání vlastních tabletů.

Student z "netabletové" třídy tedy může využívat vlastní tablet při výuce. Musí přitom dodržovat Pravidla pro používání tabletů (která podepíše žák i zákonný zástupce) a pokyny vyučujícího. Pokud bude opakovaně přistižen při zneužívání (sociální sítě, hry...), používání tabletu mu bude zakázáno.

V první etapě se nyní toto opatření týká žáků vyššího gymnázia.

S možnostmi využití, poskytováním výukových materiálů, příp. pořízením elektronických učebnic poradí vyučující daného předmětu. Ve specifických případech se můžete obrátit na prof. R. Salvetra, který koordinuje práci s tablety, nebo na vyučující informatiky.

Škola preferuje používání tabletů iPad. Pokud použijete jiné typy, nejsme bohužel kapacitně schopni konzultovat příp. problémy, poruchy atd.