Gymnázium Jaroslava Vrchlického Klatovy : KRAJSKÉ KOLO LOGICKÉ OLYMPIÁDY - 2.MÍSTO

Výborné výsledky
Přední místa v celostátních hodnoceních středních škol, výborné výsledky studentů u státní maturity
Progresivní škola
Intenzivní zavádění tabletů a moderních technologií do výuky, výuka informatiky a volitelně i programování
Výuka cizích jazyků
Pestrost nabídky, mezinárodní jazykové zkoušky, zahraniční exkurze
Univerzálnost
Příprava na všechny typy vysokých škol, profilace studentů pomocí široké palety volitelných předmětů
Všestrannost
Bohaté kulturní a sportovní aktivity studentů, aktivní školní klub
Sport a tělesná výchova
Třída pro aktivní sportovce, kvalitní vnitřní a vnější sportoviště
120 let Gymnázia Klatovy Proč jít studovat na gymnázium

Instagram

Gympl vážně i nevážně…
Klatovy Šumava

Krajské kolo Logické olympiády - 2.místo

Blahopřejeme Jakubu Kislingerovi z TA ke krásnému 2.místu v krajském kole Logické olympiády. Budeme mu držet palce ve finále, které se bude konat 30.listopadu v Praze.