Gymnázium Jaroslava Vrchlického Klatovy : PŘEDNÁŠKA O STUDIU A PRÁCI V ZAHRANIČÍ - ERASMUS

Výborné výsledky
Přední místa v celostátních hodnoceních středních škol, výborné výsledky studentů u státní maturity
Progresivní škola
Intenzivní zavádění tabletů a moderních technologií do výuky, výuka informatiky a volitelně i programování
Výuka cizích jazyků
Pestrost nabídky, mezinárodní jazykové zkoušky, zahraniční exkurze
Univerzálnost
Příprava na všechny typy vysokých škol, profilace studentů pomocí široké palety volitelných předmětů
Všestrannost
Bohaté kulturní a sportovní aktivity studentů, aktivní školní klub
Sport a tělesná výchova
Třída pro aktivní sportovce, kvalitní vnitřní a vnější sportoviště
120 let Gymnázia Klatovy Proč jít studovat na gymnázium

Instagram

Gympl vážně i nevážně…
Klatovy Šumava

Přednáška o studiu a práci v zahraničí - ERASMUS


 V úterý 3.11.2015 proběhla na naší škole přednáška pro 4. ročníky v rámci semináře ZSV na téma studium a práce v zahraničí - ERASMUS. Besedu prezentovaly dvě pracovnice Eurocentra Plzeň. Přednáška byla zajímavá a pro studenty určitě hodně přínosná.

KRÁTKÝ ROZHOVOR :

Kde se zrodil nápad takhle objíždět školy a prezentovat o programu?
- Tak asi jsem si to zangažovala tak nějak sama. Dělám to hlavně kvůli tomu, že jsem sama něco takového prožila, je to praktické a užitečné pro studenty, když to vidí takhle přehledně rozepsané před sebou. Mě samotnou to mrzelo, když jsem se docela podstatné informace dozvídala až na poslední chvíli

Kde jste tedy vy studovala, pracovala?
- Ve Francii jsem studovala půl roku a poté jsem tam i pracovala necelé 3 měsíce. Později jsem pracovala dlouho v Lucembursku.

 

zapsala redaktorka šk.časopisu