Gymnázium Jaroslava Vrchlického Klatovy : NÁVŠTĚVA Z EVROPSKÉHO PARLAMENTU

Výborné výsledky
Přední místa v celostátních hodnoceních středních škol, výborné výsledky studentů u státní maturity
Progresivní škola
Intenzivní zavádění tabletů a moderních technologií do výuky, výuka informatiky a volitelně i programování
Výuka cizích jazyků
Pestrost nabídky, mezinárodní jazykové zkoušky, zahraniční exkurze
Univerzálnost
Příprava na všechny typy vysokých škol, profilace studentů pomocí široké palety volitelných předmětů
Všestrannost
Bohaté kulturní a sportovní aktivity studentů, aktivní školní klub
Sport a tělesná výchova
Třída pro aktivní sportovce, kvalitní vnitřní a vnější sportoviště
120 let Gymnázia Klatovy Proč jít studovat na gymnázium

Instagram

Gympl vážně i nevážně…
Klatovy Šumava

Návštěva z Evropského parlamentu

Návštěva z Evropského parlamentu

 

 

 

Dne 4. listopadu 2015 navštívil naše gymnázium europoslanec za KDÚ-ČSL Tomáš Zdechovský. Při besedě trvající přibližně hodinu a půl se rozvinula debata o mnohých aktuálních problémech nejen v Evropské unii, ale i v celé Evropě.

 

Na začátku celé diskuze seznámil pan Zdechovský studenty se svým pohledem na Evropskou unii jako takovou. Podle pana Zdechovského nejsme jen Čechy, ale především také Evropany. Na základě této myšlenky také odpověděl na otázku týkající se voleb do evropského parlamentu. Otázka se týkala voleb nikoliv v rámci jednotlivých států, nýbrž v rámci celé Evropské unie. Podle slov pana Zdechovského by tyto volby byly velmi obtížně realizovatelné.

 

Na základě dotazů studentů se otevřelo další téma, a to odebrání dětí paní Evy Michalákové norskými úřady. Pan Zdechovský navrhuje vyhoštění norské velvyslankyně z České republiky a provedení dalších gest na protest nespravedlivému a povýšenému chování norských úřadů i vlády. Případu se dlouhodobě věnuje a paní Michalákovou podporuje.

 

Hlavním tématem besedy byl ovšem velmi aktuální problém Evropy s uprchlíky. Pan Zdechovský se tomuto problému usilovně věnuje, navštívil hranice schengenského prostoru a mnoho uprchlických táborů po celé Evropě. I díky tomu se stal znal uznávaným odborníkem v poli evropského parlamentu. Dle jeho názoru by se měly hranice schengenu lépe střežit a uprchlíci by se měli začít rozdělovat na ekonomické a politické, přičemž političtí by se měli dále rozdělit do států podle kvót. Mimo jiné se zastal německé kancléřky Merkelové.

 

Po skončení besedy byl pan Zdechovský i přes jeho nabitý program ochotný poskytnou našemu časopisu ještě krátký rozhovor, v němž upozornil na vzrůstající počet členů silně nacionálně smýšlejících hnutí a stran v evropských zemích.

Beseda byla dobrovolná a zúčastnilo se jí asi 40 žáků. :)

 

autoři textu: Martin Flax a Štěpán Končal