Gymnázium Jaroslava Vrchlického Klatovy : STUDIJNÍ POBYT V MNICHOVĚ

Cesta: Titulní stránka > Předměty > Německý jazyk
Výborné výsledky
Přední místa v celostátních hodnoceních středních škol, výborné výsledky studentů u státní maturity
Progresivní škola
Intenzivní zavádění tabletů a moderních technologií do výuky, výuka informatiky a volitelně i programování
Výuka cizích jazyků
Pestrost nabídky, mezinárodní jazykové zkoušky, zahraniční exkurze
Univerzálnost
Příprava na všechny typy vysokých škol, profilace studentů pomocí široké palety volitelných předmětů
Všestrannost
Bohaté kulturní a sportovní aktivity studentů, aktivní školní klub
Sport a tělesná výchova
Třída pro aktivní sportovce, kvalitní vnitřní a vnější sportoviště
Přijímací řízení - odběr novinek Proč jít studovat na gymnázium

Instagram

Gympl vážně i nevážně…
Klatovy Šumava

Studijní pobyt v Mnichově

Zájezdu se zúčastnili studenti druhých, třetích a čtvrtých ročníků. Pro řadu z nich byl pobyt odměnou za dlouhodobou aktivitu, kterou v minulosti vyvinuli v rámci společných akcí s partnerskou školou z Viechtachu. Zbytek studentů byl vybrán na základě rozřazovacího testu, kterého se mohl zúčastnit každý, kdo se ve škole učí němčinu.

Program se podařilo zajistit velmi zajímavý a bohatý. V průběhu tří dnů absolvovali studenti rozdělení do dvou výkonnostních skupin devět vyučovacích hodin v německé jazykové škole, kromě toho ale navštívili řadu zajímavých míst.

Již v průběhu pondělí navštívila výprava továrnu BMW v Landshutu, kde se blíže seznámili s výrobními technologiemi tohoto automobilového kolosu. V úterý byla připravena takřka tříhodinová prohlídka centra Mnichova s německou průvodkyní, jež nás provedla mezi nejznámějšími památkami a neopomněla přidat ani legendy, které jsou s některými místy spojeny. Dalšího dne jsme vystoupali na Olympijskou věž, ze které se naskytl úžasný pohled nejen na celý Mnichov včetně letiště a Allianz arény, ale zrovna tak na nedaleké vrcholky Alp.

Při prohlídce známého Deutsches Museum si každý sám zvolil oblast, o kterou se zajímá a mohl si tak rozšířit obzory v daném oboru. Většina studentů využila možnost vyzkoušet si nejrůznější přístroje a pokusy na vlastní kůži. Právě interaktivita je obrovskou předností jednotlivých expozic.

Poslední den byl ve znamení temných vzpomínek, jelikož poslední zastávkou byl koncentrační tábor v Dachau. Zřejmě ještě dlouho budou studenti vzpomínat na návštěvu plynových komor, vězeňských cel i ubikací, ve kterých zbytečně vyhasly životy tisíců lidí. Celý pobyt se mezi všemi účastníky setkal s velmi pozitivním hodnocením. Poděkování za zdárný průběh celého výjezdu patří všem studentům, oběma pedagogům i našemu odvážnému řidiči, který se úspěšně staral o naši bezpečnost v průběhu přejezdů mezi jednotlivými zastávkami.

(rs)

DSC07110.JPG 

DSC07116.JPG 

Více fotografií z akce naleznete v naší fotogalerii zde…