Gymnázium Jaroslava Vrchlického Klatovy : GASTSCHULJAHR

Cesta: Titulní stránka > Předměty > Německý jazyk
Výborné výsledky
Přední místa v celostátních hodnoceních středních škol, výborné výsledky studentů u státní maturity
Progresivní škola
Intenzivní zavádění tabletů a moderních technologií do výuky, výuka informatiky a volitelně i programování
Výuka cizích jazyků
Pestrost nabídky, mezinárodní jazykové zkoušky, zahraniční exkurze
Univerzálnost
Příprava na všechny typy vysokých škol, profilace studentů pomocí široké palety volitelných předmětů
Všestrannost
Bohaté kulturní a sportovní aktivity studentů, aktivní školní klub
Sport a tělesná výchova
Třída pro aktivní sportovce, kvalitní vnitřní a vnější sportoviště
Přijímací řízení - odběr novinek Proč jít studovat na gymnázium

Instagram

Gympl vážně i nevážně…
Klatovy Šumava

Gastschuljahr

Víte? Nevíte?

Každým rokem studují cca 2 naši žáci na jednom z příhraničních bavorských gymnázií. Jak to?

EUREGIO-Gastschuljahr

EUREGIO-Gastschuljahr je projekt, který běží více než 20 let. Stojí za ním Bavorské státní kancléřství, Česko-německý fond budoucnosti a EUREGIO Bayerischer Wald – Böhmerwald – Unterer Inn e.V. a jeho cílem je umožnit českým gymnazistům strávit téměř jeden školní rok (8 měsíců) na některém blízkém bavorském gymnáziu – zlepšit se v němčině a seznámit se s lidmi, regionem a kulturou sousední země.

Je to projekt úspěšný – za 20 let existence ho využilo cca 500 gymnazistů z 12 gymnázií jižních a západních Čech!

Všichni dosavadní účastníci si GSJ velmi pochvalují! Shodují se v tom, že to je velká a cenná zkušenost. Nejen, že se všichni výrazně zlepšili v němčině, ale rozšířili si své obzory i obecněji. Poznali, jak to chodí jinde ve škole i mimo ni, navázali nová přátelství, seznámili se s německou, resp. bavorskou kulturou. A vesměs se shodují v tom, že spolužáci i učitelé k nim byli vstřícní, ochotní pomoci a že i bavorskému nářečím se postupně dalo přivyknout. ;-)

POZOR! NOVINKA!

A naopak: netroufáte se vyrazit na tak dlouho do bavorské školy, ale chtěli byste přesto navázat kontakty, seznámit se blíže se studentem / studentkou z Bavorska, popovídat, jak to chodí u nich, a ukázat jim, jak u nás?

Přijali byste jednoho stipendistu / -ku z Bavorska na 1-3 týdny na byt?

EUREGIO hledá hostitelské rodiny!

Pro projekt “Bavorsko-český výměnný pobyt” hledá EUREGIO české hostitelské rodiny pro studenty z východního Bavorska. Pozvěte německého studenta k sobě domů a poznejte blíže své kultury!

Od školního roku 2015/16 nabízí EUREGIO nově také německým žákům krátkodobé výměnné pobyty v Čechách.

Němečtí žáci ve věku 16-18 let z partnerských východobavorských gymnázií mohou tak na 1-3 týdny navštívít ČR. V rámci pobytu chodí každý den do jednoho z českých gymnázií v jižních nebo západních Čechách a jsou ubytováni v hostitelských rodinách.

Program je finančně podpořen Bavorskou státní kanceláří, Česko-německým fondem budoucnosti a EUREGIO Bavorský les – Šumava – Dolní Inn.

Délku pobytu volí německý žák po domluvě s hostitelskou rodinou. Jde o 1-3 týdny např. v době bavorských jarních prázdnin, v době bavorských velikonočních prázdnin nebo bavorských svatodušních prázdnin.

EUREGIO poskytuje českým rodinám za ubytování německých žáků finanční příspěvek na pokrytí nákladů za ubytování a stravování. Náklady na dopravu si hradí žáci sami.

Více informací podá

Mgr. Michaela Šléglová

msleglova@gym-kt.cz

nebo přímo v kanceláři

EUREGIO Bayrischer Wald – Böhmerwald – Unterer Inn e.V.
Schlosssteig 1
D-94078 Freyung

koordinátorka projektu: Veronika Tůmová

v.tumova@euregio-bayern.de

www.euregio-bayern.de