Gymnázium Jaroslava Vrchlického Klatovy : PARTNERSTVÍ

Cesta: Titulní stránka > Předměty > Německý jazyk
Výborné výsledky
Přední místa v celostátních hodnoceních středních škol, výborné výsledky studentů u státní maturity
Progresivní škola
Intenzivní zavádění tabletů a moderních technologií do výuky, výuka informatiky a volitelně i programování
Výuka cizích jazyků
Pestrost nabídky, mezinárodní jazykové zkoušky, zahraniční exkurze
Univerzálnost
Příprava na všechny typy vysokých škol, profilace studentů pomocí široké palety volitelných předmětů
Všestrannost
Bohaté kulturní a sportovní aktivity studentů, aktivní školní klub
Sport a tělesná výchova
Třída pro aktivní sportovce, kvalitní vnitřní a vnější sportoviště
Přijímací řízení - odběr novinek Proč jít studovat na gymnázium

Instagram

Gympl vážně i nevážně…
Klatovy Šumava

Partnerství

Od roku 1990 udržujeme přátelské styky s Gymnáziem Dominika von Linprun v bavorském Viechtachu.

V 90. letech se každý rok se jedna z našich tříd zúčastňovala dvou jednodenních výměnných akcí pořádaných ve spolupráci s jednou vybranou třídou z Viechtachu.

Jsme velmi rádi, že po několika letech, kdy partnerské styky skomíraly, neboť počáteční nadšení po otevření hranic dávno pohaslo, se opět na obou stranách našla vůle partnerství oživit. V posledních letech se skupiny žáků schází ke společným akcím pravidelně 1-2x za rok, vždy střídavě jednou u nás a jednou v Německu.

Také učitelské sbory obou škol podnikaly od roku 1991 každoročně vzájemná setkání. I zde ale posléze nastal útlum. Těší nás, že na jaře 2015 jsme se s viechtachskými kolegy opět po čase sešli.