Gymnázium Jaroslava Vrchlického Klatovy : NEMECKÝ JAZYK - SOUHRNNÉ INFORMACE O SOUTĚŽÍCH

Cesta: Titulní stránka > Předměty > Německý jazyk
Výborné výsledky
Přední místa v celostátních hodnoceních středních škol, výborné výsledky studentů u státní maturity
Progresivní škola
Intenzivní zavádění tabletů a moderních technologií do výuky, výuka informatiky a volitelně i programování
Výuka cizích jazyků
Pestrost nabídky, mezinárodní jazykové zkoušky, zahraniční exkurze
Univerzálnost
Příprava na všechny typy vysokých škol, profilace studentů pomocí široké palety volitelných předmětů
Všestrannost
Bohaté kulturní a sportovní aktivity studentů, aktivní školní klub
Sport a tělesná výchova
Třída pro aktivní sportovce, kvalitní vnitřní a vnější sportoviště
Přijímací řízení - odběr novinek Proč jít studovat na gymnázium

Instagram

Gympl vážně i nevážně…
Klatovy Šumava

Nemecký jazyk - souhrnné informace o soutěžích

Konverzační soutěž v němčině / „olympiáda“

V Konverzační soutěži v němčině, známější pod tradičním označením „olympiáda“, v posledních letech září v bilingvní kategorii sestry Katharina a Alexandra Dirriglovy.

Starší ze sester – Katharina – začala od 3. místa v krajském kole v nižší kategorii (2011/12, K.A) a mladší Alexandra (T.A) následující rok (2012/13) obsadila tamtéž 2. místo. Ve škol. roce 2013\14 již Katharina (Sx.A) krajské kolo ve vyšší bilingvní kategorii vyhrála a postoupila do celostátního; Alexandra (K.A) byla v nižší kategorii v krajské kole pátá. Ve škol. roce 2014/15 Katharina (Sp.A) krajské kolo vyhrála podruhé a v celostátním kole obsadila skvělé 3. místo!

V olympiádě z němčiny ale úspěchy zaznamenali i další žáci naší školy:

Karina Nováková (2.A, resp. 3.A) byla dvakrát po sobě třetí v okresním kole vyšší kategorie (2012\13 a 2013/14) a dotahoval ji Michal Phan (Sx.A, resp. Sp.A), který 2012/13 skončil těsně za ní a 2013/14 se s ní o 3. místo dělil.

2011/12 obsadil Adam Černý (K.B) 3. místo v okresním kole v nižší kategorii a bojoval i v krajském kole: 4.-5. místo.

V okresním kole nižší kategorie 2013/14: Matěj Holý druhý, Jana Kramlová třetí (oba K.A).

Ve vyšší bilingvní kategorii se kromě sester Dirriglových ještě uplatnila Michaela Dimpflová (3.A): 4.-7. místo v krajské kole 2012/13.

Němčina pro bystré hlavy / Deutsch für helle Köpfe

Od roku 2010 organizuje Goethe-Institut v Praze novou soutěž pro středoškoláky střední a východní Evropy propojující přírodovědné a technické obory s němčinou: Němčina pro bystré hlavy / Deutsch für helle Köpfe. Soutěž je určena pro začínající němčináře a má působit motivačně – přitáhnout žáky orientující se na biologii, chemii, matematiku, fyziku, informatiku a odborné technické předměty k němčině, neboť Německo je zemí vědy, zemí s řadou prestižních vědeckých ústavů a úzkého propojení vědy s praxí v mnoha podnicích, zemí řady vědců zvučných jmen, včetně nemála nositelů Nobelovy ceny. A také zemí otevřených možností pro budoucí vědce a techniky – dnešní středoškoláky.

Soutěž sestává z online-kvízu v němčině, který se týká vědy a techniky (zejména v Německu), a prezentace vlastní výzkumné práce z výše uvedených oborů. Soutěžit může jednotlivec nebo dvojice.

Odborná komise zaslané práce posoudí a vybere z nich ca. 10 republikových finalistů, kteří pak na jaře v Goethe-Institutu v Praze své projekty před komisí osobně prezentují a obhajují. Nejúspěšnější jsou odměněni dvoutýdenním prázdninovým pobytem v Göttingen s jazykovým kurzem a návštěvami významných vědeckých institucí a dalších zajímavých míst.

A protože na naší škole se mnozí žáci profilují ve jmenovaných přírodovědných a technických oborech a někteří z nich se navíc učí i němčinu, zdá se, že u nás tato soutěž padla na úrodnou půdu. Hned ve 2. ročníku, ve škol. roce 2011/12 se totiž do celostátního finále dostal Jan Kadlec (Q.A) se svým projektem z fyziky („Určování kovu pomocí jeho fyzikálních a chemických vlastností“) a stal se jedním ze čtyř republikových vítězů! A o následujících prázdninách si velmi užil hlavní cenu - zmíněný pobyt v Německu!

Také ve škol. roce 2013/14 jsme v této soutěži měli své zastoupení: Jana Hrnčířová (3.B) se se svou prací z chemie („Sledování obsahu kyseliny benzoové v hořčici pomocí kapilární elektroforézy“) dostala do republikového finále.

A i ve škol. roce 2014/15 bojovali mezi republikovými finalisty naši žáci: Jiří Kubíček a Josef Rajal (oba Sp.A) s prací z fyziky („Návrh a realizace prototypu elektrostatického odlučovače pevných částic z výfukových plynů vznětových motorů“).

Soutěž Němčinář roku

Název soutěže je mnohým jistě známý, protože obdobná soutěž funguje v anglickém jazyce. Ve škol. roce 2013/14 dostali studenti napříč Českou republikou poprvé možnost poměřit se i v jazyce německém.

Soutěže se 1. ročníku v rámci ČR zúčastnilo celkem přes 1300 studentů, kteří měli 60 minut, aby uplatnili své dovednosti ve znalosti gramatiky, porozumění čtenému i vyslechnutému textu. Za naši školu bojovala desítka nejlepších a naprostá většina z nich se umístila v první polovině výsledkové tabulky, přičemž třem se dokonce podařilo propracovat do první třicítky absolutního pořadí, kde již byly rozdíly mezi soutěžícími naprosto minimální.

Na 27. místě se umístil Michal Phan, Sp.A
15. pozici
obsadila Katharina Dirriglová, Sx.A
a ještě lepší pozici vybojovala její sestra Alexandra Dirriglová, K.A, která nakonec obsadila senzační 9. místo z více než 1300 účastníků!

Přičiněním všech našich zúčastněných získalo Gymnázium Jaroslava Vrchlického Klatovy v pořadí mezi školami výborné 7. místo!

Vědomostní soutěž časopisu Freundschaft o Rakousku

Ve škol. roce 2012/13 proběhla v časopise Freundschaft celoroční vědomostní soutěž pod názvem „Reise durch Österreich“ pod záštitou Rakouského velvyslanectví. 2. místo v kategorii školních kolektivů obsadil tým tehdejší Q.AB (skupiny Nj Mgr. M. Šléglové). Zástupci třídy byli pozváni do Prahy na „Rakouský den“, který se uskutečnil 20. 6. 2013. Kromě vycházky centrem s komentářem v němčině a návštěvy Rakouského kulturního fóra s výstavou o rakouském architektu A. Loosovi si naši zástupci vychutnali mimořádnou prohlídku vily Müller – Loosovy vily ve Střešovicích. Vyvrcholením dne pak bylo přijetí u rakouského velvyslance pana Ferdinanda Trauttmansdorffa v Rakouské rezidenci.

Vědomostní soutěž o Bavorsku „Bayern-Diplom“

Od začátku dubna do konce září 2014 se žáci několika pokročilých skupin němčiny Mgr. M. Šléglové zúčastnili vědomostní soutěže o Bavorsku s názvem Bayern-Diplom, kterou organizuje turistická centrála Chiemsee-Alpenland Tourismus GmbH & Co. KG.

Soutěž je určena pro všechny zájemce o Bavorsko, kteří si chtějí rozšířit a prohloubit svoje znalosti o této spolkové zemi, jejích tradicích a zvycích, ale nikoli primárně pro zahraniční účastníky - navíc žáky, kteří se německy teprve učí. Přesto několik našich žáků dokázalo obstát a soutěž zdárně dotáhli až do konce! Bavorský diplom tak získali: Adam Černý, Adam Křišťan, Anežka Sechovcová, Alžběta Vaštová, (všichni Sp.B) a Petr Trnka (Sp.A).