Gymnázium Jaroslava Vrchlického Klatovy : ANKETA NA DNI OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

Cesta: Titulní stránka > Přijímací řízení > Den otevřených dveří
Výborné výsledky
Přední místa v celostátních hodnoceních středních škol, výborné výsledky studentů u státní maturity
Progresivní škola
Intenzivní zavádění tabletů a moderních technologií do výuky, výuka informatiky a volitelně i programování
Výuka cizích jazyků
Pestrost nabídky, mezinárodní jazykové zkoušky, zahraniční exkurze
Univerzálnost
Příprava na všechny typy vysokých škol, profilace studentů pomocí široké palety volitelných předmětů
Všestrannost
Bohaté kulturní a sportovní aktivity studentů, aktivní školní klub
Sport a tělesná výchova
Třída pro aktivní sportovce, kvalitní vnitřní a vnější sportoviště
Proč jít studovat na gymnázium Virtuální prohlídka školy Klatovy Šumava

Anketa na Dni otevřených dveří

V průběhu Dne otevřených dveří na naší škole probíhala i anketa.

Vyplněné anketní lístky byly slosovány a 10 výherců (vyrozuměni mailem) obdrží odměny.

V odpovědích na anketní otázky návštěvníci Dne otevřených dveří potvrzovali, že si od gymnázia slibují kvalitní přípravu na vysokoškolské studium. Potvrzují důležitost jazykové přípravy a možnost volby z mnoha volitelných předmětů.

Všichni se vyjádřili, že se jim Den otevřených dveří velmi líbil.

Nejvíce byly oceňovány odborné učebny - zejména chemie s předváděnými pokusy.

RNDr. Jiří Šlégl, ředitel 
Webdesign & hosting: ŠumavaNet.CZ