Gymnázium Jaroslava Vrchlického Klatovy : ZAHRANIČNÍ JAZYKOVĚ-VZDĚLÁVACÍ KURZY V RÁMCI VÝZVY 56

Výborné výsledky
Přední místa v celostátních hodnoceních středních škol, výborné výsledky studentů u státní maturity
Progresivní škola
Intenzivní zavádění tabletů a moderních technologií do výuky, výuka informatiky a volitelně i programování
Výuka cizích jazyků
Pestrost nabídky, mezinárodní jazykové zkoušky, zahraniční exkurze
Univerzálnost
Příprava na všechny typy vysokých škol, profilace studentů pomocí široké palety volitelných předmětů
Všestrannost
Bohaté kulturní a sportovní aktivity studentů, aktivní školní klub
Sport a tělesná výchova
Třída pro aktivní sportovce, kvalitní vnitřní a vnější sportoviště
Přijímací řízení - odběr novinek Proč jít studovat na gymnázium

Instagram

Gympl vážně i nevážně…
Klatovy Šumava

Zahraniční jazykově-vzdělávací kurzy v rámci výzvy 56

V rámci výzvy 56 vyjelo a zahraničního jazykově-vzdělávacího pobytu se zúčastnilo 52 studentů ročníky narození od 1996 až 2000, z toho devatenáct chlapců a třicet tři dívek.

Skupina, která vyjela do Paříže se během pobytu seznámila s mnohými pamětihodnostmi města. Pobyt přispěl k rozšíření jazykových a kulturních znalostí studentů, kteří studují francouzštinu jako druhý jazyk. Důležitou součást pobytu spatřují studenti i doprovázející učitel zvláště v motivačním charakteru pobytu. Výjezd se realizoval v termínu 7.11. - 13.11.2015 v Paříži na škole Elfe Ecole de langue francaise.

Studenti, kteří studovali angličtinu a seznamovali se s pamětihodnostmi Londýna, hodnotí zvláště pozitivně přístup učitelů jazykové školy Twin English Centre London, kteří zábavnou formou volili témata k diskuzi a dokázali vzbudit snahu studentů vyjádřit svůj názor v cizím jazyce. Kurz proběhl v termínu 30.11. - 4.12.2015 na výše zmíněné škole. Podrobné informace.

"Mezi 30.11.a 4.12. 2015 jsme měli se skvělým kolektivem příležitost poznat vánoční Londýn. Výuka ve škole byla vedena rodilými mluvčími, kteří nás učili zábavnou formou. I naše hostitelské rodiny byly milé a povídaly si s námi. Děkujeme našim učitelům za tuto jedinečnou příležitost a doufáme, že další ročníky budou mít také takovou možnost. " (OKA)

Třetí skupina o 22 studentech vyjela na zahraniční jazykově-vzdělávacího pobyt do Německa v termínu od 16.11. - 20.11. 2015, a to do města Mnichov, kde kromě jiného absolvovala prohlídku továrny BMW v německém jazyce a seznámila se s celým městem. Jazykový kurz ve škole ALINGUAS Sprachschule München se zaměřoval zvláště na konverzaci. Gramatika byla vysvětlována v jazyce německém. Studenti museli řešit v německém jazyce i běžné každodenní situace. Celý pobyt je hodnocen velmi kladně.
Podrobnosti zde: Studijní pobyt v Mnichově


 

(vš)