Gymnázium Jaroslava Vrchlického Klatovy : VÝSLEDKY OKRESNÍHO KOLA KONVERZAČNÍ SOUTĚŽE V ANGLIČTINĚ, 2016

Cesta: Titulní stránka > Soutěže a SOČ > Olympiády, soutěže
Výborné výsledky
Přední místa v celostátních hodnoceních středních škol, výborné výsledky studentů u státní maturity
Progresivní škola
Intenzivní zavádění tabletů a moderních technologií do výuky, výuka informatiky a volitelně i programování
Výuka cizích jazyků
Pestrost nabídky, mezinárodní jazykové zkoušky, zahraniční exkurze
Univerzálnost
Příprava na všechny typy vysokých škol, profilace studentů pomocí široké palety volitelných předmětů
Všestrannost
Bohaté kulturní a sportovní aktivity studentů, aktivní školní klub
Sport a tělesná výchova
Třída pro aktivní sportovce, kvalitní vnitřní a vnější sportoviště
Proč jít studovat na gymnázium

Instagram

Gympl vážně i nevážně…
Klatovy Šumava

Výsledky okresního kola konverzační soutěže v angličtině, 2016

kategorie I B
3. místo: Jana Matějková, PA

kategorie IIB 
1. místo: Michaela Kostková, KA
3. místo: Michaela Dostálová, KA
4. místo: Klára Žáková, KA

kategorie III
1. místo: Štěpán Košan, SpB
2. místo: Eliška Poskočilová, 2B

Děkujeme za vzornou reprezentaci školy
přejeme úspěch ve vyšším kole
a

BLAHOPŘEJEME!

 

 

Přidáváme fotografie našich reprezentantek - foto fotokroužek gymnázia: