Gymnázium Jaroslava Vrchlického Klatovy : PŘEHLEDNÁ HISTORIE FRANCOUZŠTINY NA GYMNÁZIU V KLATOVECH

Výborné výsledky
Přední místa v celostátních hodnoceních středních škol, výborné výsledky studentů u státní maturity
Progresivní škola
Intenzivní zavádění tabletů a moderních technologií do výuky, výuka informatiky a volitelně i programování
Výuka cizích jazyků
Pestrost nabídky, mezinárodní jazykové zkoušky, zahraniční exkurze
Univerzálnost
Příprava na všechny typy vysokých škol, profilace studentů pomocí široké palety volitelných předmětů
Všestrannost
Bohaté kulturní a sportovní aktivity studentů, aktivní školní klub
Sport a tělesná výchova
Třída pro aktivní sportovce, kvalitní vnitřní a vnější sportoviště
Přijímací řízení - odběr novinek Proč jít studovat na gymnázium

Instagram

Gympl vážně i nevážně…
Klatovy Šumava

Přehledná historie francouzštiny na gymnáziu v Klatovech

Velkým vzorem nám byla paní profesorka Ludmila Růžičková, která na naší škole tento jazyk dlouhá léta vyučovala, než odešla do důchodu v roce 1974. Tato výjimečná osobnost byla studenty velmi respektována pro její všestranné vzdělání, laskavý, ale přitom důsledný přístup k žákům, statečný charakter a noblesní vystupování.

I když počet žáků byl v 70. a 80. letech nízký, (1 skupina odmaturovala a pak se zřizovala další), měla zde francouzština své stálé místo. Od r. 1988 se otevírá každoročně jedna skupina jako druhý povinný jazyk.

Ve školním roce 1993/4 a 1994/5 vyučovala na naší škole také francouzská lektorka Clémentine Legraux z Poligny, která měla současně na SZŠ jako další aprobaci angličtinu. Po svém dvouletém působení na gymnáziu pak pracovala ještě 2 roky na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích.

Za jejího působení v Klatovech tedy bylo možno mít francouzštinu na naší škole až 5 hodin týdně , což se projevilo i úspěchy v konverzačních soutěžích, kterých se naše škola pravidelně účastní. Od té doby se naši studenti umisťují v krajském kole konverzační soutěže na předních místech. Jejich seznam a umístění jsou uvedeny v přehledu o oceněních Hlávkovy nadace.

V roce 2001 - 2003 byla na naší škole otevřena francouzština také jako dvouletý seminář- Základy 3. živého jazyka. Navíc probíhal v předmaturitních a maturitních ročnících ještě kurs francouzské konverzace, která učivo rozšiřovala podle učebnice Mluvená francouzština pro středně pokročilé.

V letech 1976 – 2013 vyučovala francouzštinu na našem gymnáziu Mgr. Ivana Macháčková. Tato vynikající učitelka se svými obrovskými znalostmi francouzštiny a francouzské kultury, svým pozitivním vztahem k tomuto oboru a svým lidským přístupem ke studentům zasloužila o rozvoj výuky francouzštiny na naší škole i o šíření francouzské kultury mimo rámec školy.

Svým přístupem získala pro studium francouzštiny mnoho studentů, kteří byli následně velice úspěšní v celostátních kolech soutěží a pro něž se pak francouzština stala celoživotním zájmem.

Za své zásluhy Mgr. Ivana Macháčková obdržela r. 2014 francouzské státní vyznamenání – insignie rytíře Řádu akademických palem, které jí bylo předáno na klatovské radnici francouzským velvyslancem Jean – Pierre Asvazadourianem v květnu 2014.