Gymnázium Jaroslava Vrchlického Klatovy : ŠVÉDŠTINA

Cesta: Titulní stránka > Předměty > Švédština
Výborné výsledky
Přední místa v celostátních hodnoceních středních škol, výborné výsledky studentů u státní maturity
Progresivní škola
Intenzivní zavádění tabletů a moderních technologií do výuky, výuka informatiky a volitelně i programování
Výuka cizích jazyků
Pestrost nabídky, mezinárodní jazykové zkoušky, zahraniční exkurze
Univerzálnost
Příprava na všechny typy vysokých škol, profilace studentů pomocí široké palety volitelných předmětů
Všestrannost
Bohaté kulturní a sportovní aktivity studentů, aktivní školní klub
Sport a tělesná výchova
Třída pro aktivní sportovce, kvalitní vnitřní a vnější sportoviště
Proč jít studovat na gymnázium

Instagram

Gympl vážně i nevážně…
Klatovy Šumava

Švédština

Od jara roku 2007 se na Gymnáziu v Klatovech začala vyučovat formou dobrovolného kroužku švédština. Podnět vzešel od skupiny studentů, kterým nevadilo obětovat 2 hodiny volného času, aby získali základy tohoto severského jazyka. Sami zjistili, že vyučující J.Chvojka má potřebnou kvalifikaci a sehnat na trhu cizojazyčných učebnic potřebné pomůcky nebyl problém. Odměnou po dvouletém studiu byl pro tyto průkopníky několikadenní zájezd do hlavního města Švédska.

Ve školním roce 2013 -14 kroužek pokračuje s využitím lepších pomůcek.

Jeho nové, mírně pokročilé účastnice, stejně jako předchůdci, navštívily v červnu 2013 Stockholm. O svém pobytu říkají:

„Už když jsme z letadla viděli tu spoustu jezer, hlubokých lesů a stovek ostrůvků, Švédsko nás nadchlo. A to nadšení nás neopustilo celý náš týdenní pobyt.

Bydleli jsme přímo v historickém centru, v místech, kde se psaly evropské dějiny. Měli jsme tedy velmi blízko do nádherného královského paláce, nejrůznějších ( někdy netypických) muzeí, procházeli jsme si starobylé uličky a ochutnali světoznámou švédskou kuchyni. Navíc, i přes severnější polohu Stockholmu, jsme si užili teplého letního počasí, nekončících dnů se sluncem, které se zrcadlilo v jezeře Mälaren.

Opravdu jsme neradi odlétali z letiště Årlanda zpět do Čech. A co jsme si přivezli? Nejenom spoustu suvenýrů, švédských delikates a nových přátel (Erik!), ale i mnohem lepší švédštinu a nádherné vzpomínky.“