DOTAZ:

1. Kolik obyvatel žije ve vašem obvodu

2. Kolik psů je chováno ve vašem obvodu?

3. jsou u vás využívány pomůcky na sběr exkrementů a pokud ano s jakou účinností

4. poskytuje tyto pomůcky vaše samospráva, pro chovatelů psů, bezplatně?

5. kolik finančních prostředků ročně vynakládáte na likvidaci psích exkrementů a odstranění následků tohoto druhu znečištění?

6. je u vás zřízen volný výběh pro psy?

7. pokud bychom vám nabídli řešení, spočívající v používání speciálních plenek pro psy, určených na zachytávání exkrementů, které dokonale zabrání znečišťování okolí, uvažovali byste o jejich využití?

 

ODPOVĚĎ:

1. V obvodu MěÚ Klatovy žije 22.959 obyvatel

2. Ve městě je k poplatku registrováno 1.923 psů

3. Po městě je rozmístěno 15 košů se sáčky na psí exkrementy

4. Město poskytuje při prvním přihlášení psa bezplatně 5 ks sáčků

5. Ročně město vynaloží na vývoz a likvidaci obsahů košů 43.262,- Kč, z toho 9.496,- Kč představuje náklad na doplňování sáčků

6. Ve městě je zřízen jeden volný výběh pro psy

7. Ne