DOTAZ:

Žádám Vás o doplnění odpovědí ze dne 25.4.2006 tak, abych na mé otázky měla jasnou a jednoznačnou odpověď:

1. Do kterého data je plánováno uzavření stávajících částí ulic.

2. Jaké další úseky jmenovaných ulic budou uzavřeny.

3. Prosím o potvrzení nebo vyvrácení informace, zda bude stávající uzavírka ukončena nejpozději 11.8.2006 a poté někdy (zatím nelze říci přesně kdy) budou uzavřeny jiné části ulic. 

 

ODPOVĚĎ:

1. Při jednáních o změně termínu provedení celého díla stavby rekonstrukce komunikace, vzhledem k posunu realizace akce Klatovy-čisté město, s dodavatelem stavby firmou Silnice a.s. Klatovy a správcem silnice 2. třídy č. II/185 Správou a údržbou silnic Klatovy byl stanoven termín provedení části silnice od křižovatky s ulicí Dukelskou po stávající vjezd do sídliště Pod nemocnicí (mezi domy čp. 450 a 451/II) a vybudování chodníku v celé délce po straně přilehlé k Vaší nemovitosti čp. 56/II do 20.7.2006.

Po tomto termínu bude silnice opětovně zprůjezdněna do doby zahájení akce Klatovy-čisté město, ve které je zahrnuta rekonstrukce kanalizačního řadu, vedoucího od protilehlé parkovací plochy k již zmiňovanému stávajícímu vjezdu do sídliště. Následně bude dokončena rekonstrukce komunikace.

Termín zahájení akce Klatovy-čisté město není v současné době ještě znám.

 

2. V bodě 1. jsem Vám již odpověděl, o jaké úseky ulic Pod Koníčky a Koldinova se jedná.

 

3. Z výše uvedeného vyplývá, že stávající uzavírka bude, pokud se nestane nic nepředvídatelného, přechodně zprůjezdněna od 21.7.2006. Opětovně uzavřena bude až v souvislosti s akcí Klatovy-čisté město.