DOTAZ:

Žádáme tímto Městský úřad v Klatovech o poskytnutí následujících informací :
1. kolik žádostí o poskytnutí náhradního bytu eviduje Městský úřad v Klatovech počínaje březnem 1994 do současné doby,
2. kolika žádostem o poskytnutí náhradního bytu bylo v tomto období Městským úřadem v Klatovech vyhověno a v jakých lhůtách ode dne podání žádosti do jejího vyřízení.
Žádáme, aby požadované informace nám byly sděleny ve lhůtě stanovené shora citovaným zákonem na naši adresu. 

 

 

ODPOVĚĎ:

1)  Počínaje březnem 1994 do současné doby eviduje Městský úřad v Klatovech 64 žádostí o poskytnutí náhradního bytu - soudní výpovědi po rozvodu manželství a soudní výpovědi majitelů domů, jejichž vlastníkem není město.

 

2)     V tomto období bylo Městem Klatovy vyhověno 24 žádostem výše uvedeným, převážně s finanční účastí majitelů nebo opravou na vlastní náklad. Lhůty pro vyřízení jednotlivých žádostí, od podání žádosti do jejího vyřízení, jsou rozdílné. Obecně se jedná o lhůty v řádech několika let (od 1 do 9 let). Bytové náhrady jsou přidělovány podle možností města s přihlédnutím na velikost a kategorii uvolněného bytu. Město disponuje omezeným počtem bytů nižší kategorie. Využívá je pro zajištění bytových náhrad uživatelům městských bytů, kterým je povinno zajistit bytovou náhradu (např. neplatiči nájemného).