DOTAZ:

1) Údaj o tom, zda se Vaše město nebo jím zřizované nebo zakládané právnické osoby, při zadávání veřejných zakázek řídí vedle zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, též vlastními interními pravidly, a pakliže ano, rovněž 

2) text těchto interních pravidel. 

 

ODPOVĚĎ:

ad1) Město Klatovy a jím zřizované příspěvkové organizace a s.r.o. se řídí při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu dle zákona č.137/2006 Sb. Zásadami, které schválila Rada města Klatov.

 

ad 2) V příloze Vám zasíláme text těchto Zásad pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu.