DOTAZ:

V souladu s ustanoveními zákona  č. 106/1999   Sb.,  o svobodném přístupu k informacím, jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 101/2000 Sb., zákonem č. 159/2000 Sb., zákonem č. 39/2001 Sb., zákonem č. 413/2005 Sb., zákonem č. 61/2006 Sb. a zákonem č. 110/2007 Sb. Vás žádám o písemné sdělení informace týkající se vyplácení dávek hmotné nouze a to konkrétně v jaké průměrné výši se pohybuje doplatek na bydlení na jednu osobu, která je ubytována na ubytovně, jako je například ubytovna v Klatovech Lubech ul. 5. května, nebo ubytovna v Janovicích nad Úhlavou v Rozvojové zóně. Žádám o sdělení informace, ze které bude zřejmé, že v případě, že jako jednotlivec splním zákonem požadované předpoklady a vznikne mi nárok na doplatek na bydlení, které bude uskutečněno formou ubytování na ubytovně, tak v jaké průměrné částce je vyplácen tento doplatek Vaším úřadem t.j. Městským úřadem Klatovy, odbor sociálních věcí a zdravotnictví, nám. Míru 62, 339 01 Klatovy. 

 

ODPOVĚĎ:

Dávky v hmotné nouzi jsou vyplácené odborem sociálních věcí a zdravotnictví MěÚ Klatovy klientovi, který splní podmínky stanovené zákonem č. 110/2006Sb., o životním a existenčním minimu a zákonem č. 111/2006Sb., o pomoci v hmotné nouzi. Doplatek na bydlení ovlivňuje mnoho faktorů, mezi jinými příspěvek na živobytí. Konstrukce výše dávky hmotné nouze - doplatku na bydlení - je velmi složitá, zohledňují se např. odůvodněné náklady na bydlení, příspěvek na bydlení poskytnutý úřadem práce, příspěvek na živobytí, příjem pro nárok použitý, částka živobytí a to buď jednotlivce jako žadatele nebo všech společně posuzovaných osob. S ohledem na složitost výpočtu této dávky a individuální situaci každého žadatele/žadatelů  nelze stanovit  průměrnou částku doplatku na bydlení. Pro srovnání mohu uvést, že doplatek na bydlení může být vyplácen  v rozpětí např. 100 – 4000 Kč.