DOTAZ:

Požadavek na informace, týkající se správního řízení na odstranění staveb v areálu bývalého závodu Škoda Klatovy

 

ODPOVĚĎ:

Počátkem 4. čtvrtletí loňského roku byla vlastníkem budov (a zároveň i vlastníkem pozemků) tohoto areálu podána na zdejší stavební úřad žádost o odstranění všech staveb (mimo oplocení) v citovaném areálu, kde žádná z těchto odstraňovaných staveb není památkově chráněna. Tato žádost byla ve standardním neveřejném správním řízení a v předepsaných termínech kladně vyřízena.

Pokud se týká přezkumu správnosti výše uvedeného správního řízení, byla na základě žádosti vlastníků nemovitostí, sousedících se stávajícím pevným panelovým oplocením v jihovýchodní hranici areálu, celá spisová dokumentace správního řízení o odstranění staveb citovaného areálu postoupena v mimoodvolacím řízení na nadřízený orgán, tj. Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor regionálního rozvoje, k přezkumu a dalšímu rozhodnutí ve věci.