DOTAZ:

1)Které elektronické právní informační systémy používáte?

2) V jakém rozsahu jsou dané elektronické právní informační systémy využívány (kolik uživatelů má přístup do těchto systémů)?

3) Jakým způsobem došlo, popř. dochází k výběru elektronických právních informačních systémů?

4) Který odbor rozhodl, popř. rozhoduje o nákupu elektronických právních informačních systémů?

5) Jaká částka ročně je vynakládána na aktualizaci elektronických právních informačních systémů?

 

ODPOVĚĎ:

ad 1) Město Klatovy využívá systém ASPI
ad 2) Přístup do něj má 130 uživatelů
ad 3) Systém byl vybrán přímo (přímý výběr na základě nabídky)
ad 4) O nákupu rozhoduje odbor vnitřních věcí
ad 5) Roční aktualizace je ve výši 56 tis. Kč