DOTAZ:

Jaká firma sváží ve vaší obci komunální odpad?

ODPOVĚĎ:

Odpadové hospodářství Klatovy, s.r.o.

 

DOTAZ:

Do kdy je s touto firmou uzavřena smlouva?

ODPOVĚĎ:

Na dobu neurčitou

 

DOTAZ:

Jakou má vaše obec stanovenou výši poplatku za odpad za 1 občana a rok?

ODPOVĚĎ:

Poplatek není stanoven; je stanovena úhrada ve smyslu § 17 odst. 5 zákona o odpadech.

 

DOTAZ:

Jaký má obec rozpočet v oblasti nakládání s odpady na jeden rok (minulý rok)? Jaké je procentuelní vyjádření na jednotlivé složky odpadu?

ODPOVĚĎ:

Rozpočet: 15 300 mil. Kč; z toho komunál 55%, separát 14% (bez nebezpečných odpadů a sběrného dvora), ostatní 31 %.

 

DOTAZ:

Provádí se v obci samostatný sběr  a svoz biologicky rozložitelného odpadu?

ODPOVĚĎ:

Ano.

 

DOTAZ:

Jakým způsobem jev obci  zajišťována údržba a čištění veřejných komunikací a údržba veřejné  zeleně? Je stanoven systém pravidelné údržby (smlouva) nebo jsou tyto služby objednávány jednorázově?

ODPOVĚĎ:

Údržba zajišťována smluvně příspěvkovou organizací města.

 

DOTAZ:

Jaká firma tyto služby provádí?

ODPOVĚĎ:

Technické služby města Klatov

 

DOTAZ:

Do kdy je s firmou smlouva uzavřena?

ODPOVĚĎ:

Na dobu neurčitou

 

DOTAZ:

Jaký má obec rozpočet v oblasti údržby a čištění veřejných komunikací a údržby veřejné  zeleněna 1 rok (minulý rok)?

ODPOVĚĎ:

10 400 mil. Kč