DOTAZ:

Byla státní správa lesů Městského úřadu Klatovy informována odborným lesním hospodářem (LČR, s.p., LS Přeštice) o nezpracování kůrovcového dříví na lesním p.č. 1465/14 v k.ú. Lhovice? ODPOVĚĎ:

Orgán státní správy lesů Městského úřadu Klatovy k datu přijetí žádosti o informaci (tzn. do 4.12.2009) neobdržel od odborného lesního hospodáře oznámení o výskytu či nezpracování kůrovcem napadeného dříví na lesním p.č. 1465/14 v k.ú. Lhovice.