Stížnost:

Dne 18.7.2006 jsme podali do podatelny MěÚ Klatovy žádost o poskytnutí informací dle zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím adresovanou odboru výstavby a regionálního rozvoje.

Vzhledem k tomu, že povinný subjekt, v tomto případě odbor výstavby a regionálního rozvoje MěÚ v Klatovech, nedodržel ustanovení daná zejména § 14 zák. č. 106/1999 Sb., podáváme stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace dle § 16a  zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění.

 

Vyřízení:

Dne 4.8.2006 jsem obdržel Vaši stížnost na Odbor výstavby a územního rozvoje Městského úřadu v Klatovech z důvodu nesplnění povinnosti povinného subjektu podat informaci v požadované věci dle § 14 zákona č. 106/1999 Sb.

Vaše stížnost je oprávněná. Na obhajobu nedodržení zákona musím uvést tu skutečnost, že odbor pracuje bez dlouhodobě nepřítomného vedoucího odboru a pracovník vyřizující tuto agendu čerpal plánovanou dovolenou.Podle zjištěných informací Vám 8.8.2006 byly požadované informace zaslány, což neomlouvá nedodržení termínu. Na základě Vašeho podnětu jsou přijata opatření, aby k podobným nedostatkům nedocházelo.