STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA KLATOVY : MECHATRONIKA

Střední průmyslová škola, Klatovy, nábřeží Kpt. Nálepky 362
376 313 262

MECHATRONIKA DO ŠKOL


kontaktní osoba: Ing. Věra Andrlíková
adresa: nábřeží Kpt. Nálepky 362, 339 01 Klatovy
tel.: 376 310 845
e-mail: vandrlikova@spskt.cz

Od roku 2011 SPŠ Klatovy spolupracuje s Okresní hospodářskou komorou Klatovy na podprojektu Mechatronika do škol v rámci projektu Impulz bavaria – bohemia. Cílem je podpořit zájem mladých lidí o technické obory a zajistit pro výrobní firmy kvalifikované pracovníky. V České republice se jedná o pilotní projekt, který vychází ze zkušeností v Johann-Brunner Volksschule Cham v Německu.


Projekt je realizován v okresech Klatovy a Domažlice na školách ZŠ Masarykova Klatovy, ZŠ Plánická Klatovy, ZŠ Blatenská Horažďovice, ZŠ Lerchova Sušice, ZŠ T. G. Masaryka Sušice, ZŠ Poběžovice, ZŠ Blížejov, ZŠ Komenského Kdyně, DDM Horažďovice, SOU Domažlice.


Na každé z těchto škol byly instalovány a zprovozněny následující stroje a zařízení:
CNC soustruh, CNC frézka, CNC vyřezávací zařízení Filo Cut3.



Pro výuku učitelů výše uvedených základních škol byla vybavena učebna mechatroniky na Střední průmyslové škole Klatovy. Učitelé programování a obsluhy CNC strojů ze SPŠ Klatovy se stali lektory kurzů pro výuku softwaru nccad 7.5 pro soustružení a frézování, pro obsluhu CNC strojů a zařízení, pro výuku softwaru FiloCad 2 a práci na vyřezávacím zařízení.



Dále si můžete prohlédnout vybavení učebny mechatroniky na SPŠ v Klatovech a obrázky softwaru nccad 7.5 a FiloCad 2. Tuto učebnu využívají žáci Střední průmyslové školy v Klatovech studující obory Strojírenství a Ekonomika a podnikání.



Ukázky výrobků

                                                   

                                                     

                                                     

                                                      


 

Obsah stránek spravuje: SPŠ Klatovy | Design: SPŠ Klatovy | Hosting: ŠumavaNet.CZ