STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA KLATOVY : DĚTSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA

Střední průmyslová škola, Klatovy, nábřeží Kpt. Nálepky 362
376 313 262

DĚTSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA 

Střední průmyslová škola v Klatovech se od školního roku 2018/19 zapojila do projektu s názvem Dětská technická univerzita, který nabízí Fakulta strojní Západočeské univerzity v Plzni. Tento projekt organizačně zajišťuje obecně prospěšná společnost Úhlava. Studenti Dětské technické univerzity se seznamují s tématy z různých technických oborů.

Na Střední průmyslové škole v Klatovech se studenti Dětské technické univerzity dozvěděli mnoho informací z oblasti robotiky a měli možnost si vyzkoušet ovládání několika sestavených robotů. V odborných učebnách se studenti seznámili s frézováním i soustružením na moderních CNC strojích a všichni si odnesli zhotovený výrobek. Další zajímavou zkušeností pro studenty bylo 3D modelování v CAD programu a řezání polystyrénu drátem na CNC vyřezávacím zařízení.

V rámci Dětské technické univerzity se studenti podívali nejen do prostor SPŠ Klatovy, ale navštívili i dvě zajímavé firmy NOVARES CZ Janovice s.r.o. a Aerotech Czech s.r.o. Výuka probíhala i na Fakultě strojní ZČU v Plzni, Gymnáziu J. Vrchlického v Klatovech, Fakultě pedagogické ZČU v Plzni a v prostorách společnosti Úhlava, o.p.s. Zpestřením byla i návštěva Techmania Science Center o.p.s. a akce Jaderné dny 2019 na ZČU v Plzni. Studenti se zábavnou formou seznámili s novými technologiemi a zajímavostmi ze světa techniky. Dětská univerzita bude zakončena slavnostní promocí na Fakultě strojní ZČU v Plzni.

(Ing. Věra Andrlíková; Ing. Karel Rendl, Ph.D.)

Dětská technická univerzita

Více informací naleznete zde.

Obsah stránek spravuje: SPŠ Klatovy | Design: SPŠ Klatovy | Hosting: ŠumavaNet.CZ