STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA KLATOVY : POLYTECHNICKÉ CETRUM SPŠ KLATOVY

Střední průmyslová škola, Klatovy, nábřeží Kpt. Nálepky 362
376 313 262

POLYTECHNIKCÉ CENTRUM SPŠ KLATOVY


 

 

Projekt CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_054/0004876 Polytechnické centrum SPŠ Klatovy


Střední průmyslová škola, Klatovy, nábřeží Kpt. Nálepky 362 zahájila v červnu 2021 realizaci projektu s názvem Polytechnické centrum SPŠ Klatovy. Finanční podpora z EU byla poskytnuta v rámci programu IROP. Konkrétně je projekt spolufinancován z 57. výzvy Integrovaného regionálního operačního programu.

Realizace projektu spočívá ve vybudování moderního zázemí pro zájmovou a neformální výuku technických a přírodovědných oborů pro děti mateřských škol a žáky základních škol a to tak, aby tyto děti a žáci získali teoretické a praktické znalosti a dovednosti v těchto oborech. Cílem projektu je především zvýšit zájem dětí a žáků o prohlubování vlastních myšlenek a nápadů, získávání klíčových schopností v technických a přírodovědných oborech a v práci s digitálními technologiemi a tím zajistit reálnou uplatnitelnost na trhu práce.

 

 

Obsah stránek spravuje: SPŠ Klatovy | Design: SPŠ Klatovy | Hosting: ŠumavaNet.CZ